جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ایمن نیوز در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
تبلیغ بانک ها در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
سيستم مديريت وظايف
-(67 Body)  Print

سيستم مديريت وظايف

در هر مجموعه کاري يکي از مهمترين نيازمندي‌ها، تدوين روالهاي کاري و نظارت بر حسن انجام آنها مي‌باشد. در صورت انطباق روالهاي کاري بر اهداف سازمان و جلوگيري از دوباره‌کاري و اتلاف منابع، مجموعه مي‌تواند در کمترين زمان به اهداف تعيين شده دست‌ يابد. هدف سيستم مديريت وظايف اين است که سازمان بتواند روالهاي انجام کار را تعريف و کارمندان و کارکنان مختلف طبق يک برنامه از پيش تعيين شده، و در يک زمان‌بندي قابل پيگيري و نظارت به انجام کارها بپردازند. البته اين سيستم قابليت تعريف کارهاي موردي و غيرقابل پيش‌بيني و همچنين کارهاي شخصي و روزمره را نيز دارا مي‌باشد.

سيستم مديريت وظايف شرکت ثامن ارتباط عصر شامل ماژول هاي زير ميباشد :


ايجاد فعاليت ,ايجاد فعاليت دوره اي ,فعاليت هاي من,فعاليت هاي انجام شده ,گزارش فعاليت ها :

 

امکانات اين سيستم عبارتند از:

 

  • تعريف کارها و وظايف با تعيين عنوان، تاريخ شروع، مهلت انجام و درصد پيشرفت
  • امکان تعيين زمان يادآوري و اعلان آن در زمان مورد نظر
  • امکان تعيين الويت فعاليت و رابطه فعاليت با فعاليت هاي ديگرو نيز نوع رابطه با فعاليت هاي ديگر(شروع هم زمان ،شروع بعد از پايان ،پايان همزمان)
  • امکان پيوست فايل هاي ضميمه به فعاليت مورد نظر جهت ارائه گزارش کار
  • امکان تعيين شروع به کار و خاتمه کار .
  • امکان تعريف فرايندهاي کاري و تعريف وضعيت‌هاي مختلف جهت پيگيري انجام کار
  • امکان تعريف و انتساب کار و مشخص نمودن فرد پيگيري کننده
  • امکان پيگيري وضعيت انجام کار توسط افراد مرتبط
  • قابليت ايجاد کارهاي شخصي، موردي و سازماني
  • امکان آرشيو و گزارش دهي از فعاليت ها