جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


ایمن نیوز در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
تبلیغ بانک ها در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
ليست استان ها و تعداد شماره موجود در بانک کد پستي
-(49 Body)  Print

در جدول ذيل به ترتيب تعداد شماره موجود در بانک اطلاعات کد پستي شروع و اتمام استان ها و تعداد شماره مي باشد.

شماره ها در حال تکميل مي باشد و متاسفانه هنوز بانکي که از تست هاي اين شرکت بدون مشکل بيرون بيايد به دست نيامده است. در صورتي که بانک اطلاعاتي به دست برسد شماره ها بروزرساني مي گردد.

براي ارسال پيامک پيشنهاد مي گردد از ارسال زماندار در سيستم ارسال پيامک استفاده گردد.

رديف نام استان شروع کد پستي انتهاي کد پستي تعداد شماره موجود
31 تهران 11199 19936 3820157
1 اهواز 61110 61990 710340
30 اصفهان 81331 81999 694735
16 مشهد 91331 91999 627723
12 کرج 31336 31999 494194
26 يزد 89131 89493 427782
23 شيراز 71331 71999 401410
24 تبريز 51331 51999 336245
18 رشت 41330 41999 210021
19 سنندج 66131 66199 73819
6 بجنورد 94131 94591 50769
5 بيرجند 97131 97481 44422
8 قزوين 34131 34981 5930
15 خرم آباد 68131 68891 3604
29 قم 37131 37491 3082
14 کرمانشاه 67131 67851 2530
3 اراک 38131 38571 2273
10 همدان 65131 65651 1743
22 شهرکرد 88131 88591 1677
4 بندر عباس 79131 79661 1210
21 سمنان 35131 35791 1193
28 زنجان 45131 45541 1150
17 ارومبه 57132 57591 919
9 گرگان 49131 49371 916
2 اردبيل 56131 56491 872
20 ساري 48131 48491 812
13 کرمان 76131 76999 662
27 زاهدان 98131 98491 568
7 بوشهر 75131 75461 375
11 ايلام 69311 69391 285
25 ياسوج 75911 75981 107