هك گالكسى نكسوس از طريق گوگل والت
Date:1390/9/27 Visitor: 906

هكرها در عرض يك روز پس از رونمايى گالكسى نكسوس، نحوه نصب گوگل والت برروى تلفن هاى خود را شناسايى كرده اند.به گزارش ايسنا، سرويس گوگل والت در ماه سپتامبر راه اندازى شد و امكان پرداخت در فروشگاه هاى خرده فروشى از طريق تلفن هاى خود به جاى كشيدن كارت اعتبارى را به كاربرانش مى دهد.اپراتور وريزون اعلام كرده كه اين سرويس را مسدود نكرده است اما از آنجا كه در حال كار با اى تى اند تى و تى موبايل برروى يك سيستم مشابه پرداخت تلفن همراه موسوم به ISIS است، ناظران فناورى به اين شك دارند كه وريزون هيچ تصميمى براى پشتيبانى از گوگل والت نداشته باشد.