صفحه‌ موتور جستجوي ياهو‎ ‎شبيه گوگل شد‏
Date:1390/7/2 Visitor: 732

ياهو طراحي صفحات نتايج موتور جستجوي خود را تغيير داد و آنها‎ ‎را بيشتر به صفحه گوگل شبيه كرد‎.اين شركت تغييراتي در مالتي مديا و صفحات نتايج عمودي‎ ‎ايجاد كرده است‎. تب‌هاي اتوماتيك‎ (automatic tabs)‎ پايين جعبه‎ ‎جستجو ظاهر مي‌شوند و اجازه دسترسي به مطالب مختلف در اينترنت را فراهم مي‌كنند‎. ‎قدرت موتور جستجوي ياهو در بخش جستجوي تصاوير‎ ‎نيز افزايش يافته است. در حالي كه موتور جستجوي گوگل قسمت اعظم سهم بازار‎ ‎موتورهاي جستجوي اينترنت جهان را در دست دارد، ‏يك تحقيق جديد نشان داده كه بينگ‎ ‎متعلق به مايكروسافت از دقت بيشتري نسبت به گوگل برخوردار است‎.براساس نتايج تحقيقات شركت‎ Experian Hitwise‎ ‎موتور جستجوي بينگ متعلق به مايكروسافت از دقت بيشتري نسبت به گوگل برخوردار است‎ ‎و ميزان موفقيت نتايج جستجوهاي بينگ در آمريكا در ماه ژوئيه 04/80 درصد بوده در‎ ‎حالي كه ميزان موفقيت و دقت نتايج جستجوهاي گوگل 56/67 درصد بوده است‎.اعلام اين موضوع در حالي است كه گوگل در ماه گذشته‎ ‎ميلادي 05/66درصد از سهم بازار موتورهاي جستجوي اينترنتي را در اختيار داشته و‎ ‎بينگ مايكروسافت نيز 98/12 و ياهو 07/15 درصد از سهم اين بازار را به خود اختصاص‏‎ ‎داده‌اند‎.