براي نخستين بار انجام مي‌شود ثبت نام آزمونهاي ادواري فني و حرفه‌اي ازطريق اينترنت در استان گلستان
Date:1390/7/2 Visitor: 1121

گرگان - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: ثبت نام اينترنتي آزمونهاي ادواري فني و حرفه‌اي براي نخستين بار در استان گلستان اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي استان گلستان، موسوي، رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت اداره كل گفت: در راستاي برنامه‌هاي عملياتي سال جهاد اقتصادي، طرح ثبت نام اينترنتي آزمونهاي ادواري براي نخستين بار همزمان با سراسر كشور در استان گلستان اجرا ميگردد.
رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت اداره كل آموزش فني و حرفه گلستان افزود: در اين طرح كليه آزمونهاي ادواري در سراسر كشور به صورت همزمان برگزار ميشود.
وي در خصوص اهداف برگزاري اين طرح گفت: طرح برگزاري آزمونهاي سراسري سنجش مهارت و صلاحيت حرفه‌اي با اهداف اطلاع رساني جامع و ايجاد وحدت رويه، بستر سازي تحقق دولت الكترونيك و توسعه و بهبود خدمت رساني به مخاطبان، ارتقاي كيفيت فرايند سنجش و تعيين صلاحيت حرفه‌اي نيروي كار و اعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه‌اي افراد اجرا ميشود.
موسوي پيرامون شيوه اجراي اين طرح نيز گفت: دفترچه‌هاي آزمون واحد براي ثبت نام طراحي گرديده است و متقاضيان براي دريافت دفترچه به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان محل سكونت مراجعه و پس از دريافت دفترچه مي‌توانند از طريق پايگاه اينترنتي http://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر ثبت نام كنند.
موسوي افزود: اولين آزمون ادواري هماهنگ كشوري 20 آبان ماه سال جاري در 25 حرفه اجرا خواهد شد و پيش‌بيني ميشود 2500 نفر در اين آزمون شركت كنند.
وي گفت: ثبت نام اين آزمونها از تاريخ دهم لغايت بيستم مهر ماه انجام خواهد شد.