توجه توجه، براي دريافت پيامک حتما بايد خط اختصاصي بخريد
Date:1391/5/4 Visitor: 16508
بعضي کاربران فکر مي کنند که خط عمومي مي توانند دريافت پيامک داشته باشند که اين صحيح نمي باشد


براي دريافت پيامک حتما بايد خط اختصاصي داشته باشيد و از خط عمومي 8 رقمي نمي توانيد دريافت پيامک داشته باشيد.روزهاي گذشته پيام هاي زيادي رسيده است که اين نشان دهنده ارسال پاسخ براي کاربران مي باشد ولي به دليل عدم توانايي در تفکيک پيامک ها نمي توانيم آن را به کاربران نمايش دهيم.