افزا يش سهم اينترنت اكسپلورر در بازار مرورگرها
Date:1391/2/2 Visitor: 670

تازه ترين اطلاعات جمع آورى شده در بازار مرورگرها نشان مى دهد كه درصد اينترنت اكسپلورر نسبت به نتايج گذشته افزايش و سهم گوگل كروم كاهش يافته است. به گزارش ى مهر، تا چند ماه قبل تصور مى شد كه اينترنت اكسپلورر در يك سراشيبى مزمن و گوگل كروم به سوى قله هاى پيشرفت در حال حركت است. اكنون تازه ترين تحقيقات موسسه NetApplication نشان مى دهد اينترنت اكسپلورر پس از كاهشى كه در ماه دسامبر ???? به ثبت رساند و به رقم ??‎/?? درصد تنزل كرد در ماه مارس توانست ??‎/?? درصد از اين بازار را از آن خود كند.