آن سوي آب - نتايج نظرسنجي وبلاگ جهاني نوكيا:بازي با موبايل قبل از خواب
Date:1390/12/18 Visitor: 652
بيشتر مردم ترجيح مي‌دهند قبل از خواب بازي‌هاي موبايل را تجربه كنند. چند وقت پيش وبلاگ جهاني نوكيا در يك نظرسنجي از كاربران پرسيد در چه مكاني بيشتر با موبايل بازي مي‌كنند. نتايج به دست آمده كمي تعجب‌آور بود؛ زيرا نشان داد كه بازي‌هاي موبايل قبل از خواب، بيشترين طرفدار را به خود اختصاص داده است.

بيش از 30 درصد كاربران قبل از اينكه به خواب روند، در رختخواب با موبايل بازي مي‌كند. به نظر اين بازي‌ها جايگزيني براي كتاب هستند و با كمك آنها مي‌توانند سريع‌تر بخوابند. پانزده و نيم درصد از كاربران نيز در اتوبوس يا قطار هنگام رفتن به محل كار با موبايل بازي مي‌كنند. شايد اين هم جايگزين خوبي براي خواندن روزنامه در شرايط ازدحام جمعيت در سرويس‌هاي حمل و نقل عمومي باشد.
بازي با موبايل هنگام تماشاي تلويزيون با برخورداري از 11 درصد آرا در جايگاه سوم قرار دارد. هنگامي كه سخن از سرگرمي‌هاي خانگي به ميان مي‌آيد، بهتر است بگوييم بيشتر كاربران اين روزها چندمنظوره شده‌اند، يك چشم‌شان به تلويزيون و يك چشم‌شان به بازي موبايلي است كه در حال انجام آن هستند.كمتر از يك درصد نيز هنگام راه رفتن با موبايل بازي مي‌كنند. البته اميدواريم اين دسته از كاربران به سلامت به مقصد برسند.