جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
كمتراز ? درصد مردم اينترنت پرسرعت دارند

كمتراز ? درصد مردم اينترنت پرسرعت دارند
Date:1390/5/19

بخش خصوصى، شركت مخابرات ايران و اپراتورهاى وايمكس طبق شواهد موجود در مجموع توانسته اند كمتر از ? ميليون خط اينترنت پرسرعت راه اندازى كنند كه با وجود آنكه نيمى از اين خطوط به كاربران واگذار شده، ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت به ? درصد هم نمى رسد. به گزارش مهر، اگرچه شركتهاى ارائه دهنده اينترنت پرسرعت به تعهدات خود در قالب سند برنامه چهارم توسعه عمل كرده و ?‎/? ميليون پورت اينترنت در كشور راه اندازى كرده اند اما با توجه به ضريب نفوذ اينترنت جهانى و رشد ثانيه اى آن در دنيا ، وضعيت اينترنت پرسرعت در كشور از روند مطلوبى برخوردار نيست. شركتهاى ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت ADSL و شركت مخابرات ايران در مجموع نزديك به ?‎/? ميليون خط اينترنت پرسرعت در كشور نصب كرده اند كه از اين تعداد يك ميليون و ??? هزار پورت به مشتركان واگذار شده و در حال استفاده است. در اين ميان آمار واگذارى خطوط اينترنت پرسرعت بى سيم وايمكس مشخص نيست و تاكنون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گزارشى از روند فعاليت اپراتورهاى وايمكس كشور ارائه نكرده است. طبق آخرين آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، گروه شركتهاى ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت توانستند تعداد پورت هاى ADSL نصب شده در سطح كشور را تا پايان خردادماه ???? از مرز يك ميليون و??? هزار پورت عبور دهند كه از اين تعداد بيش از ??? هزار پورت داير و به كاربران واگذار شده و زير بار است. تا آخر خردادماه امسال يك ميليون و ??? هزار و ??? پورت ADSL در ?? استان توسط شركت هاى بخش خصوصى داراى پروانه PAP در كل كشور نصب شده كه در مقايسه با آمار قبلى (تا آخر ارديبهشت)، ??هزار و ??? پورت به مجموع پورت هاى ADSL نصب شده گروه شركت هاى ندا در كل كشور اضافه شده كه اين ميزان افزايش، نسبت به دوره يك ماه قبل از آن تقريبا دوبرابر بوده است. شركت هاى ندا در سطح كشور و تا آخر خرداد ماه مجموعا ??? هزار و ??? پورت ADSL داير كرده اند كه اين آمار حاكى از افزايش ?? هزار و ??? پورت ADSL دايرى است كه توسط كاربران در حال بهره بردارى است. در استان تهران تا ?? خرداد ،?? آمار پورت هاى منصوبه و دايرى واگذارشده توسط گروه شركت هاى ندا به ترتيب به ??? هزار و ??? پورت و ??? هزار و ??? پورت رسيده است. تعداد پورت هاى منصوبه شركت هاى ندا در شهر تهران نيز ??? هزار و ??? پورت است كه از اين تعداد ??? هزار و ??? پورت در حال بهره بردارى است.
شركت مخابرات ايران نيز كه از ?‎/? سال پيش و پس از خصوصى شدن درصدد ورود به عرصه اينترنت پرسرعت برآمده تاكنون توانسته ??? هزار پورت پرسرعت ADSL نصب كند كه ??? هزار پورت از اين تعداد زيربار رفته و داير شده است.
ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران حرفى براى گفتن ندارد
با توجه به واگذارى حدود ?‎/? ميليون پورت پرسرعت اينترنت در كشور و اگرچه تاكنون آمار مشخصى از تعداد مشتركان اپراتورهاى وايمكس اعلام نشده اما شواهد نشان مى دهد كه ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در كشور حدود ? درصد است و نزديك به ? درصد مردم اينترنت پرسرعت با سرعت حداقلى ??? كيلوبيت برثانيه دارند.
كارشناسان معتقدند كه مشكلات عنوان شده از سوى شركتهاى PAP در توسعه اين بخش همچون عدم همكارى و تعامل شركتهاى مخابراتى با PAP ها در واگذارى لينك اينترانت در مراكز مورد درخواست ، عدم ارائه يك برنامه زمان بندى معقول و مشخص در پاسخ به درخواست ها و نيز عدم وجود سيستم جامع و يكپارچه از جمله عواملى است روند واگذارى پورت هاى ADSL را با كندى مواجه كرده است.
دراين ميان برغم تلاش بخش خصوصى ارائه دهنده اين خدمات و با وجود گسترش روزافزون تكنولوژيهاى جديد و ورود فناورى وايمكس به عرصه اينترنت پرسرعت ، بازار ADSL را با چالش مواجه كرده است چرا كه به اعتقاد كارشناسان فناورى وايمكس به دلايلى چون بى سيم بودن و هزينه ارزانتر براى كاربران اينترنت مقرون به صرفه تر به شمار مى رود و براين اساس بخش خصوصى اينترنت پرسرعت كه تاكنون به دليل عدم همكارى شركتهاى مخابرات استانى و هم اكنون نيز به دليل ورود مستقيم مخابرات به اين عرصه آنطور كه بايد نتوانسته توسعه چشمگيرى در اين بخش داشته باشد با گسترش وايمكس و توسعه اپراتورهاى اين فناورى، جاى محكمى در بازار نخواهد داشت مگر آنكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با كاهش تعرفه اين سرويس فضاى رقابتى براى اين بخش ايجادكند.
با اين حال آنچه مسلم است به دليل محدوديت در عرضه اينترنت پرسرعت بيشتر از سرعت ??? كيلوبيت برثانيه، همچنان كشور ما از ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت قابل قبول برخوردار نيست چرا كه اتحاديه جهانى مخابرات ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت را بر پايه اينترنت حداقل ??? كيلوبيت بر ثانيه محاسبه مى كند.
آخرين گزارشها حاكى از آن است كه ايران از نظر سرعت اينترنت جزء ? كشور انتهاى اين جدول قرار دارد و از نظر ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت نيز حرفى براى گفتن ندارد.
ضريب نفوذ اينترنت دايل آپ در كشور كه دسترسى كاربران را با حداكثر سرعت ?? كيلوبيت بر ثانيه به شبكه اينترنت ممكن مى كند براساس آخرين آمار وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ??‎/? درصد اعلام شده است.

ابرار


Rss Services Print  -(11 Body)  Visitor Count: 1117
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image