جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
تعهد وزارت ارتباطات براى توسعه اينترنت در برنامه پنجم توسعه

تعهد وزارت ارتباطات براى توسعه اينترنت در برنامه پنجم توسعه
Date:1390/5/19

وزارت ارتباطات برخى از تعهدات را در زمينه توسعه شبكه اينترنت براى خود در نظر گرفته است كه ارتباطى به برنامه چهارم توسعه ندارد.
على مطهرى رئيس كميته مخابرات مجلس در گفت وگو با موبنا با بيان اينكه در برنامه چهارم توسعه اهداف و برنامه هايى براى شبكه اينترنت و ايجاد زير ساخت هاى مرتبط با آن در نظر گرفته نشده بود؛ اظهار داشت: برنامه و اهداف بلند مدتى براى ساماندهى وضعيت شبكه اينترنت در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.
وى گفت: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در برخى موارد به وظايف پيش بينى شده خود در برنامه چهارم عمل كرده و مطابق با برنامه پيش رفته، اما دربرخى موارد نيز تاخيراتى داشته است.
وى با تاكيد بر فراهم ساختن زير ساخت هاى ارتباطى توسط وزارت و فناورى اطلاعات، اعلام كرد: اما در برنامه پنجم توسعه كه از سال جارى آغاز مى شود اهداف و برنامه هايى پيش بينى شده است.
در جريان بررسى جزئيات لايحه برنامه پنجم و ماده ?? آن، مقرر شد كه ميزان پهناى باند اينترنت و شاخص آمادگى الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه اى طراحى شود كه سرانه پهناى باند و ساير شاخص هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات در پايان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.
همچنين مقرر شد به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناورى اطلاعات، سواد اطلاعاتى و افزايش بهره ورى در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملى اطلاعات و مراكز داده داخلى امن و پايدار با پهناى باند مناسب اقدام و با استفاده از تمام ظرفيت هاى بخش عمومى غيردولتى، خصوصى و تعاونى امكان دسترسى پرسرعت مبتنى بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتى فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاه هاى اجرايى و واحدهاى تابعه و وابسته و تا پايان برنامه ?? درصد خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملى اطلاعات به اينترنت متصل شوند.

ابرار


Rss Services Print  -(6 Body)  Visitor Count: 1089
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image