جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
با 30 هزار تومان بدهي، خط موبايل شما قطع مي شود

با 30 هزار تومان بدهي، خط موبايل شما قطع مي شود
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، قوانين جديدي براي مشتركان بدهكار تلفن ثابت و همراه و نحوه برخورد اپراتورها با اين مشتركان وضع كرد.
Date:1394/3/20

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، به نقل از مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 207 خود دستورالعمل قبلي خود در مورد نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركان بدهكار تلفن ثابت و همراه را بررسي و اصلاح كرد.

در مصوبه كميسيون، حدنصاب كاركرد تلفن دائمي بدون سپرده و تضمين پرداخت 20 هزار تومان براي تلفنهاي ثابت و 30 هزار تومان براي تلفن هاي همراه در نظر گرفته شده است؛ در همين حال حدنصاب كاركرد تلفن هاي داراي سپرده 80 درصد مبلغ سپرده و حدنصاب كاركرد تلفن هاي داراي تضمين پرداخت 80 درصد مبلغ تضمين پرداخت به علاوه حدنصاب كاركرد تلفن هاي پس پرداخت اعلام شده است.

براين اساس اگر كاركرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداختي بدون مبلغ سپرده در هر زمان به 80 درصد حدنصاب كاركرد برسد، اپراتور بايد ابتدا نسبت به اطلاع رساني به مشترك و تعيين زمان حداقل 24 ساعت براي پرداخت اقدام كند؛ همچنين چنانچه كاركرد خطوط تلفن ثابت و همراه بدون مبلغ سپرده و تضمين پرداخت، هر زمان پس از اطلاع رساني به 100 درصد حدنصاب كاركرد برسد دارنده پروانه مجاز است براساس فرآيند قطع خط تلفن مشترك بدهكار، اقدام كند و در صورتي كه اين رقم به 100 درصد حدنصاب كاركرد مشترك نرسد مشترك مي تواند تا پايان دوره صورتحسابگيري نسبت به پرداخت مبلغ بدهي خود اقدام كند.

طبق اين مقررات، اپراتور موظف است قبل از قطع ارتباط مشترك نسبت به اطلاع رساني و تعيين مهلت پرداخت حداقل 72 ساعت اقدام كند.

همچنين در صورت استفاده مشترك از خدمات رومينگ بين الملل موبايل، اگر كاركرد خط وي به ميزان مجموع مبلغ تضمين و سپرده برسد اپراتور با اطلاع رساني به مشترك مجاز است نسبت به قطع دوطرفه خط مشترك اقدام كند.

پس از سپري شدن دوره و مهلت پرداخت اپراتور مي تواند خط تلفن مشترك بدهكار را ابتدا به مدت حداقل 2 هفته قطع يكطرفه كند و در صورت عدم پرداخت بدهي ظرف مهلت مقرر، پس از اطلاع رساني لازم و ارسال اخطار كتبي با مهلت مشخص يك ساله و تخليه خط تلفن، نسبت به قطع كامل خط اقدام كند.

در اين مصوبه براي خطوط رند داراي بدهي نيز مقرراتي وضع شده است به اين شرح كه اگر خط تلفن به دليل رند بودن شماره از طريق مزايده و يا پرداخت مبالغي اضافه بر هزينه هاي مجاز به مشترك واگذار شده باشد دارنده پروانه موظف است حداقل 2 سال علاوه بر مهلت يكساله، شماره مشترك را حفظ كند و پس از اين مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهي توسط مشترك، با تعيين قيمت خط تلفن توسط كارشناس رسمي دادگستري، پس از كسر مبلغ بدهي نسبت به بازپرداخت الباقي مبلغ كارشناسي شده به مشترك اقدام كند.

در اين دستورالعمل براي خطوط تلفن ثابت و همراه مشتركان تجاري و شخصيتهاي حقوقي غيردولتي كه حداقل به مدت 10 سال فعال بوده يك سال علاوه بر مهلت يكساله قطع خطوط بدهكار امتياز قائل شده است.

همچنين در صورتي كه مشترك بدهكار داراي چندين امكان ارتباطي از يك دارنده پروانه باشد دارنده پروانه تحت هيچ شرايطي مجاز به قطع ساير خطوط ارتباطي وي و يا انتقال بدهي خطوط مشترك به ساير خطوط نخواهد بود.

در اين مصوبه، امكان برقراري ارتباط از طريق كدهاي خدمات اضطراري ، عدم پرداخت هزينه ديركرد و يا اخذ خسارت و حفظ شماره مشترك قبل از جمع آوري و تخليه خط از جمله امتيازاتي است كه براي مشتركان بدهكار ديده شده است. اما در صورت جمع آوري و تخليه خط، مشترك موظف به پرداخت هزينه اتصال خواهد بود.

شبكه خبر


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 2501
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image