جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
وب سرویس رایگان
رئيس پارك علم و فن آوري مازندران: پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت است

رئيس پارك علم و فن آوري مازندران: پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت است
Date:1390/11/20

ساري- خبرنگاركيهان:
رئيس پارك علم و فن آوري مازندران با اشاره به وجود 130 مركز دانشگاهي در مازندران گفت: پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه گمشده دانشگاه و صنعت است.
مجتبي بلباسي گفت: ظرفيت هاي مازندران بايد اين استان را پيش قراول تمامي ابعاد توسعه قرار دهد، درحالي كه به دلايلي بخشي مرتبط با فرهنگ اجتماعي و بخشي مرتبط با همكاري بين بخشي دستگاه هاي اجرايي، اين توسعه با تأخير در حال وقوع است.
بلباسي ادامه داد: طي يك سال فعاليت، پارك علم و فن آوري مازندران توانسته ارتباط خوبي با مجامع علمي و كاربردي برقراركند و ظرفيت هاي استان را شناسايي كند.
رئيس پارك علم و فن آوري مازندران با اشاره به اينكه ارتباط بين دانشگاه و صنعت انديشه اي است كه در دانشگاه به وجود آمده است، گفت: در دفاتر صنعت و دانشگاه با دفاتر كارآفريني مصاديقي از اين انديشه اتفاق افتاده است.
وي با بيان اينكه پارك علم و فن آوري به دنبال ايجاد حلقه گمشده دانشگاه و صنعت است، افزود: اين حلقه ها فقط در انحصار پارك علم نيست بلكه مراكز رشد شهرك هاي صنعتي نيز مي توانند در اين عرصه فعاليت كنند.

كيهان


Rss Services Print  -(1 Body)  Visitor Count: 961
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image