جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
-(61 Body) 
State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
Visitor 1583
Category: کامپيوتر

State Management در ASP. NET 2.0 (بخش دوازدهم)
آنچه تاكنون گفته شده است :

 بخش اول

 مفاهيم اوليه

:

 ضرورت مديريت state در برنامه هاي وب

 بخش دوم  

 view state   

:  نحوه ايمن سازي اطلاعات ذخيره شده در view state
 بخش سوم  

view state

: نحوه نگهداري Member Variables و اشياء سفارشي
 بخش چهارم

cross-page posting

: انتقال اطلاعات از يك صفحه به صفحه اي ديگر
 بخش پنجم

cross-page posting

: نحوه دريافت اطلاعات  از صفحه مبداء
 بخش ششم

Query String

:  نحوه انتقال اطلاعات بين صفحات
 بخش هفتم  كوكي هاي سفارشي : نحوه عملكرد كوكي هاي سفارشي
 بخش هشتم 

Session State

: مفاهيم و معماري session  
 بخش نهم

Session State

: نحوه استفاده از session state
 بخش دهم

Session State

: پيكربندي session در برنامه هاي وب
 بخش يازدهم

Session State

: پيكربندي session در برنامه هاي وب

در اين بخش با application state آشنا مي شويم .

با استفاده از application state مي توان اشياء سراسري ( global )  را با هدف دستيابي توسط هر يك از سرويس گيرندگان ذخيره كرد . عملكرد application state بر اساس كلاس  System.Web.HttpApplicationState مي باشد  كه بطور پيش فرض از طريق شي از قبل تعبيه شده Application در تمامي صفحات قابل استفاده است .
طرز كار application state مشابه session state است و  از اشيائي با نوع هاي مشابه ، نگهداري اطلاعات در سمت سرويس دهنده و گرامر مبتني بر ديكشنري استفاده مي نمايد . استفاده از يك شمارنده سراسري  به منظور نگهداري تعداد دفعاتي كه يك عمليات خاص توسط تمامي سرويس گيرندگان يك برنامه وب انجام مي شود ، يك نمونه متداول استفاده از application state  مي باشد  .
مثلا" مي توان يك event handler در فايل global.asax را تعريف كرد تا تعداد session  ايجاد شده و يا  تعداد درخواست هاي دريافتي توسط يك برنامه را ثبت كند . همچنين ، مي توان از روشي مشابه در Page. Load به منظور تعيين تعداد دفعاتي كه يك صفحه خاص توسط سرويس گيرندگان مختلف درخواست شده است ، استفاده كرد .
كد زير نحوه انجام اين كار را مشخص مي كند .

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
 Dim Count As Integer = CType(Application("HitCounter"), Integer)
 Count += 1
 Application(
"HitCounter") = Count
 lblCounter.Text = Count.ToString()
End Sub

لازم است مجددا" به اين نكته اشاره گردد كه آيتم هاي application state به عنوان شي ذخيره مي گردند ، بنابراين مي بايست در زمان بازيابي آنها را cast كرد . تاريخ اعتبار و يا مصرف آيتم هاي ذخيره شده در application state هرگز به اتمام نخواهد رسيد و تا زماني كه برنامه و يا سرويس دهنده راه اندازي مجدد نگردد و يا حوزه برنامه خود را refresh ننمايد ( به علت تنظيمات ادواري اتوماتيك پردازه و يا بهنگام سازي يكي از صفحات و يا عناصر موجود در برنامه ) ، امكان استفاده از آنها وجود خواهد داشت .
امروزه اغلب از application state به دليل عدم كارآئي مناسب  استفاده نمي شود . در مثال قبل ، همواره اين احتمال وجود خواهد داشت كه در شمارنده مقدار درستي ذخيره نگردد ( خصوصا" در مواردي كه ترافيك بالا باشد ) . به عنوان مثال ، در صورتي كه دو سرويس گيرنده در يك زمان مشابه صفحه اي را درخواست نمايند ، داراي مجموعه اي از رويدادها به شرح ذيل خواهيم بود :

 • كاربر A مقدار جاري شمارنده را ( فرضا" عدد 432 ) بازيابي مي نمايد .
 • كاربر B مقدار جاري شمارنده را ( فرضا" عدد 432 ) بازيابي مي نمايد .
 • كاربر A مقدار شمارنده را تغيير و آن را به 433 تغيير مي دهد .
 • كاربر B  مقدار شمارنده را تغيير و آن را به 433 تغيير مي دهد .

به عبارت ديگر ، يكي از درخواست ها باعث افزايش شمارنده نمي گردد ، چراكه دو سرويس گيرنده بطور همزمان به شمارنده دستيابي داشته اند . براي پيشگيري از بروز اين مسئله ، مي بايست از متدهاي Lock و Unlock استفاده كرد . با استفاده از متدهاي فوق در هر لحظه صرفا" به يك سرويس گيرنده اجازه دستيابي به مجموعه application state  داده مي شود . 

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Load
  Application.Lock()
  Dim Count As Integer = CType(Application("HitCounter"), Integer)
  Count += 1
  Application("HitCounter") = Count
  Application.Unlock()
 
 lblCounter.Text = Count.ToString()
End Sub

ساير سرويس گيرندگاني كه صفحه را درخواست مي نمايند مي بايست تا زماني كه مجموعه application state آزاد نشده است ، منتظر بمانند . اين وضعيت مي تواند كاهش كارآئي برنامه را به دنبال داشته باشد .
به عنوان يك قانون كلي ، مقاديري كه دائما" و با فركانس بالا تغيير مي يابند نمي توانند كانديدي مناسب جهت استفاده از application state باشند .
application state در دنياي دات نت بندرت استفاده مي شود چراكه دو كاربرد متداول استفاده از آن با روش هاي موثرتر ديگر جايگزين شده است .

 • در گذشته ، از application state براي ذخيره ثوابت در سطح برنامه نظير يك connection string بانك اطلاعاتي استفاده مي گرديد . هم اينك در دات نت مي توان اين نوع ثوابت را به سادگي در فايل web.config كه به مراتب از انعطاف بيشتري برخوردار است ذخيره نمود .

 • در گذشته براي ذخيره اطلاعاتي كه در يك برنامه از آنها بدفعات استفاده مي گرديد و براي توليد اين اطلاعات زمان زيادي صرف مي گرديد ، استفاده مي شد ( نظير يك كاتولوگ كامل از محصولات ) . افزايش حجم كاتالوگ و  معتبر سازي داده موجود در اينچنين كاتالوگ هائي ، همواره از مشكلات برنامه نويسان بوده است . هم اينك و با استفاده از دات نت مي توان از فنآوري cache كه داراي كارآئي بمراتب بالاتري نسبت به روش هاي پيشين و بكارگرفته شده در application state است ، استفاده كرد .

 فايل Global.asax
با استفاده از فايل global.asax مي توان كد مورد نياز جهت برخورد با رويدادهائي در سطح برنامه را ايجاد كرد . رويدادهاي فوق در نقاط مختلفي از چرخه حيات يك برنامه وب محقق مي گردند ( مثلا" زماني كه session ايجاد مي گردد ) . همين موضوع باعث شده است كه فايل global.asax  بتواند در تعامل مناسب با ويژگي هاي state management قرار بگيرد . مثلا" مي توان از فايل global.asax براي مقداردهي اوليه مجموعه اي از اشياء كه قصد داريم آنها را در  application state ذخيره نمائيم ، استفاده كرد .
فايل global.asax ، همانند يك فايل aspx  . است . با اين تفاوت كه اين نوع فايل ها نمي توانند شامل تگ هاي HTML و يا ASP. NET باشند . در مقابل مي توان در آنها event handler مورد نياز را قرار داد . مثلا" فايل global.asax زير در مقابل رويداد Application.EndRequest از خود واكنش نشان مي دهد ( رويدادي كه قبل از ارسال صفحه براي كاربر محقق مي گردد ) .

<%@ Application Language="VB" %>
 <script runat=
"server">
   Sub Application_EndRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      Response.Write(
"<hr>This page was served at " & DateTime.Now.ToString())
   End Sub
</script>

event handler  فوق از متد write شي از قبل تعبيه شده Response براي نوشتن يك footer در پائين صفحه ( تاريخ و زمان ايجاد صفحه ) استفاده مي نمايد .
هر برنامه ASP.NET مي تواند داراي يك فايل global.asax باشد كه پس از استقرار در دايركتوري مجازي مربوطه ، ASP.NET آن را بطور اتوماتيك تشخيص و از آن استفاده خواهد كرد . مثلا" ، اگر فايل global.asax فوق را در يك دايركتوري مجازي قرار دهيم ، شاهد نمايش يك footer در پائين هر يك از صفحات موجود در برنامه خواهيم بود .
اضافه كردن يك footer  اتوماتيك در پائين صفحات ، يك عمليات مفيد براي سايت هاي حرفه اي نمي باشد . نوشتن يك ركورد در يك بانك اطلاعاتي مختص ثبت وقايع ( log ) ، شايد كاربرد مناسب تري از ويژگي فوق را نشان دهد . هم اينك تعداد زيادي از برنامه نويسان برنامه هاي وب تمايل به  استفاده از فايل global.asax را ندارند . فايل فوق از مدل code-behind حمايت مي نمايد  .

رويدادهاي Application
Application.EndRequest ، صرفا" يكي از رويدادهاي موجود جهت استفاده در فايل global.asax است . براي ايجاد يك event handler  متفاوت ، مي توان يك روتين با نام دلخواه را ايجاد كرد .
برخي از متداولترين رويدادهاي application  عبارتند از :

 • Application_Start : در زمان آغاز به كار برنامه و دريافت اولين درخواست توسط هر يك از كاربران ، محقق مي گردد . رويداد فوق در پاسخ به درخواست هاي بعدي محقق نخواهد شد . از اين رويداد معمولا" براي ايجاد و يا cache برخي اطلاعات اوليه  استفاده  مي شود.

 •  Application_End : رويداد فوق پس از اتمام فعاليت برنامه ، محقق مي گردد ( عمدتا" زماني كه سرويس دهنده وب راه اندازي مجدد مي گردد ) . در روتين مربوطه مي توان كد مورد نياز براي پاكسازي را درج كرد .

 •  Application_BeginRequest : رويداد فوق پس از دريافت هر درخواست توسط برنامه ، محقق مي گردد  ( قبل از اجراي كد صفحه )  .

 • Application_EndRequest : رويداد فوق پس از دريافت هر درخواست توسط برنامه ، محقق مي گردد  ( پس از اجراي كد صفحه )  .

 • Session_Start : رويداد فوق زماني محقق مي گردد كه درخواست يك كاربر جديد دريافت و يك session فعاليت خود را آغاز نمايد .

 • Session_End  : رويداد فوق زماني محقق مي گردد كه  مدت زمان حيات يك session به اتمام رسيده باشد ( از طريق كد و يا بطور اتوماتيك ) . 

 • Application_Error : رويداد فوق در پاسخ به يك خطاء غيرقابل پيش بيني،  محقق مي گردد .

در بخش پاياني به جمع بندي دوازده مقاله منتشر شده در خصوص  session state خواهيم پرداخت .

برگرفته از سايت سخا روش

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image