جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
چرا سياره‌ها گرد هستند؟
-(0 Body) 
چرا سياره‌ها گرد هستند؟
Visitor 180
Category: دنياي فن آوري
اگر بپرسيد چرا سياره‌ها گرد هستند، در پاسخ بايد گفت آنها اصلا گرد نيستند!
اما اگرفرض کنيم اينگونه باشد، علت آن را مي‌توان اينگونه توضيح داد:
نيروي جاذبه به صورت يکنواخت در همه جهات فضا اعمال مي‌شود. هر چه جرم تشکيل‌دهنده يک سياره بيشتر باشد، کشش گرانشي بيشتري به سوي مرکز آن اعمال مي‌شود.
ايجاد يک کره پيامد طبيعي چنين وضعيتي است؛ انحرافات از شکل کروي کامل (از رشته‌کوه‌ها گرفته تا بدن خود شما که روي زمين ايستاده است) بايد نيروهاي غيرجاذبه‌اي را فراهم آورد تا در مقابل کشش گرانشي به سمت پايين دوام آورند.
اما قضيه به اين سادگيها هم نيست. قوانين نيوتن در باره حرکت بيان مي‌کند که هر جسم متحرک گرايش دارد به حرکت خود ادامه دهد، و ماده تشکيل‌دهنده سياره در خط استواي آن ممکن است با حدي از سرعت بچرخد که باعث بيرون‌زدگي سياره در اين محل شود.(کره زمين نيز اينگونه است).
بنابراين در مجموع سياره‌ها کره‌هاي کاملي نيستند. "گرد بودن" آنها بستگي به جرم، اندازه و سرعت چرخش آنها بستگي دارد.
دانشمندان مي‌توانند جرم يک سياره را در صورتي که آن سياره يک قمر داشته باشد، با کاربرد قوانين نيوتن بر مدار اين قمر به دست آورند. در معادله ساده‌اي که به دست مي‌آيد جرم سياره با سرعت چرخش قمر مربوط مي‌شود.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image