جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پرورش دريچه قلب با استفاده از سلول پايه
-(1 Body) 
پرورش دريچه قلب با استفاده از سلول پايه
Visitor 182
Category: دنياي فن آوري
پژوهشگران در بريتانيا براي اولين بار بخش هايي از يک قلب انسان را با استفاده از سلول پايه پرورش داده اند.
احتمال پرورش يک عضو کامل از سلول پايه، وجود دارد . موفقيت جديد موجب اين اميدواري شده که شايد مشکل فراهم نبودن عضو براي پيوند حل شود.مجدي يعقوب، رئيس تيم پژوهشگران مورد بحث مي گويد چنانچه آزمايش بر روي حيوانات موفقيت آميز باشد در ظرف سه سال مي توان از نسوج قلب که به طور مصنوعي پرورش داده شده براي پيوند استفاده کرد.
اين پژوهشگران با پرورش سلول پايه اي که از مغز استخوان گرفته بودند موفق به تهيه سلول هاي دريچه قلب شدند. اين نسوج بعدا به حيواناتي مانند گوسفند و خوک پيوند زده شده و نتيجه بررسي خواهد شد.
پرفسور يعقوب مي گويد احتمال دارد پرورش يک قلب کامل از طريق سلول پايه، اگرچه طرحي بلندپروازانه است، تا ده سال ديگر امکان پذير شود.
پرفسور يعقوب مي افزايد چنانچه بخش از کار افتاده قلب بيمار با نسوجي که از سلول پايه درست شده و از نظر ژنتيکي با بيمار همخواني دارد عوض شود، احتمال اينکه پيوند موفقيت آميز نباشد و بدن بيمار آن را رد کند وجود نخواهد داشت.
سلول هاي پايه داراي اين قابليت هستند که به انواع مختلف سلول ها تبديل شوند و بسياري از دانشمندان معتقدند که به دليل اين قابليت، امکان دارد که نسوج مختلف را پرورش داده و بخش هايي از اعضاي بدن را که صدمه ديده ترميم کرده و بيماري ها را مداوا کرد.
منبع:http://www.tici.info
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image