جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
تنظيمات Preferences در فوتوشاپ CS5
-(1 Body) 
تنظيمات Preferences در فوتوشاپ CS5
Visitor 281
Category: دنياي فن آوري

کار با Unitها و Rulerها
 

در حالي که تغيير دادن واحدهاي اندازه گيري و خط کش ها بر کيفيت خروجي تاثيري ندارند، آن ها به اندازه گيري اطلاعات در يک سند که با يک ابزار خروجي خاص هماهنگ است، کمک مي کنند. واحدهاي خط کش، اطلاعات دقيقي در مورد پهنا و درازاي سند فعال در اختيار شما مي گذارند.

کار با گزينه هاي Units و Rulers
 

بر روي منوي Edit کليک کنيد و به Preferences برويد.
units & Rulers را انتخاب کنيد.
گزينه هاي units مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
- Rulers: يک سيستم اندازه گيري پيش فرض براي نوار Ruler را تنظيم مي کند. به عنوان مثال، pixles، براي تصاويري که بر روي يک مانيتور نمايش داده مي شود رايج ترين عنصر به شمار مي روند و pica و inches نيز براي خروجي چاپ بر روي يک چاپ گر مهم ترين عنصر محسوب مي شوند.
- Type: نوع اندازه گيري را با يک مقدار پيش فرض از نقطه ها يا ميليمترتنظيم مي کند. شکل (16)
شما مي توانيد بدون مراجعه به Preferences، بين unitها و Rulers، سوئيچ کنيد. به منظور تغيير سيستم اندازه گيري پيش فرض نوار Ruler، کافي است به Ruler bar برويد و سپس، کليک راست کنيد.
ليستي از گزينه هاي اندازه گيري به سرعت ظاهر مي شود.
- تنظيمات Column Size مورد نظر خود را انتخاب کنيد:
- Width: يک سيستم اندازه گيري و مقدار عددي براي Column Width يا پهناي ستون انتخاب کنيد.
- Gutter: يک سيستم اندازه گيري و مقدار عددي براي gutter (فضاي بين ستون ها) انتخاب کنيد.
وقتي شما يک سيستم اندازه گيري را انتخاب مي کنيد (points ،inches يا cm)، فوتوشاپ مقدار عددي معادل در هر يک از اين سيستم ها را تغيير مي دهد.
- گزينه هاي New Documents Preset Resolutions settings
- Print Resolution: يک رزولوشن براي چاپ و مقدار عددي براي چاپ پيش فرض را انتخاب کنيد.
- Screen Resolution: يک رزولوشن چاپ و مقدار اندازه گيري براي نمايش بر روي مانيتور را انتخاب کنيد.
بر روي گزينه سيستمهاي اندازه گيري Postscript يا Traditional براي ابزار تايپ فوتوشاپ کليک کنيد.
بر روي OK کليک نمائيد.

کار با Guides,Grid & Slices
 

مقوله Guides,Grid &Slices به شما کمک مي کند تا يک سند چندلايه را در چيدمان صحيح و مناسب نگه داريد. به عنوان مثال، هم تراز کردن و در يک خط قرار دادن دکمه ها در يک اينترفيس وب، يا اطمينان از اين که عناصر طراحي، دقيقاً در جاي خود قرار گرفته اند. گزينه Guides به شما اجازه مي دهد رنگ و استيل guideهايي که در درون يک سند فوتوشاپ قرار گرفته اند را انتخاب کنيد.
Guideها با کشيدن آن ها از نوارهاي افقي يا عمودي Rulers به درون سند فعال، در درون يک تصوير قرار مي گيرند. گزينه هاي Grid به شما اجازه مي دهند در مورد رنگ، استيل و طرح کلي سيستم Grid فوتوشاپ تصميم گيري کنيد. گزينه Slices رنگ قابل مشاهده در يک slice را مشخص مي کند اين که آيا فوتوشاپ يک مقدار عددي براي هر slice را نشان مي دهد يا خير.
گزينه Count، رنگ استفاده شده براي نمايش number Count را در زماني که شما اشياء موجود در يک تصوير را با استفاده از Count Tool(جديد ) مي شماريد، مشخص مي کند.

کار با گزينه هايGuides,Grid & Slices
 

بر روي منوي Edit کليک کنيد و به Preferences برويد.
بر روي‏Conut ‎‏&Guides,Grid,Slices کليک کنيد
گزينه هاي Guide مورد نظر خود را انتخاب نمائيد:
- Color: يک رنگ پيش فرض براي نمايش guideها انتخاب مي کند.
- Style: يک Style پيش فرض (خط يا نقطه چين) براي نمايش خطوط راهنما مشخص مي کند.
گزينه هاي Smart Guides مورد نظر خود را انتخاب کنيد:

color: يک رنگ براي استفاده در Smart Guides انتخاب مي کند. شکل (17)
 

گزينه هاي Grid مورد نظر خود را انتخاب کنيد:
- Color: يک رنگ پيش فرض براي نمايش Gridها انتخاب مي کند.
- Style: يک استيل پيش فرض (خط، نقطه چين يا نقطه) را براي grid انتخاب مي کند.
- Gridline Every: يک مقدار عددي براي اين که خطوط راهنما هرچند وقت يک بار بر روي سند فعال ظاهر شوند، انتخاب کنيد.
- Subdivisions: يک مقدار عددي براي اين که چند Subdivision (خطوط ) بين هر guidline اصلي ديده شود، وارد کنيد.
گزينه هاي slices مورد نظر خود را وارد کنيد:

Line Color: يک رنگ خط پيش فرض براي نمايش Sliceهاي سند انتخاب کنيد.
 

- Show Slice Numbers: اين check box را براي نمايش يک عدد براي هر slice در گوشه سمت چپ بالاي slice علامت بزنيد.
بر روي OK کليک کنيد.

انتخاب Plug-Inها
 

Plug-In preferences، توانايي سازماندهي Plug-inها را با ذخيره کردن آن ها در يک يا بيش از يک پوشه در اختيار شما مي گذارد.
اين پوشه هاي اضافي نوعاً براي نگه داشتن Plug-inهاي ثالث مورد استفاده قرار مي گيرند. وقتي که انتخاب شوند، Plug-inهايي که در داخل پوشه قرار دارند از منوي Filters در دسترس قرار مي گيرند.
سازمان دهي Plug-inها در داخل پوشه ها به شما کمک مي کند تا بر روي پروژه خود متمرکز بمانيد و هنگامي که آن ها را از منوي Filters انتخاب مي کنيد، از سردرگمي شما جلوگيري مي کند.

کار با گزينه هاي Plug-Ins
 

* بر روي منوي Edit کليک کنيد و به Preferences برويد.
* بر روي Plug-Ins کليک کنيد.
* به منظور ذخيره کردن Plug-inهاي بيش تر، گزينه Folder Additional Plug-In را انتخاب کنيد.
* اولين باري که اين گزينه را انتخاب مي کنيد، فوتوشاپ از شما در مورد مکان ذخيره کردن Plug-inها سوال مي کند. دفعه بعد که مي خواهيد Plug-inها را ذخيره کنيد و يا Plug-Inهاي بيش تري را اضافه کنيد، بر روي Choose کليک کنيد.
* در صورت نياز، براي مشخص کردن پوشه اي که مي خواهيد Plug-inها را در آن ذخيره کنيد بر روي Choose کليک کنيد و سپس بر روي OK کليک نمائيد.
* Legacy Photoshop Serial Number را وارد کنيد.
* برخي از Plug-inهاي ثالث، نياز به دسترسي به Serial Number قديمي فوتوشاپ دارند. اگر شما برنامه فوتوشاپ خود راUpdate کرده ايد، اين عدد را در جعبه ورودي Legacy وارد کنيد.
* بر روي OK کليک کنيد. شکل (18)

انتخاب Scratch Disks
 

Performance Preferences براي کمک به شما در جهت دستيابي به بهترين کارآيي کامپيوتر، در اختيار شما قرار دارند و اين کار را از طريق انتخاب يک يا بيش از يک درايو ديسک سخت براي عمليات scratch براي شما فراهم مي کنند. وقتي کامپيوتر شما فاقد حافظه RAM کافي براي انجام يک عمليات باشد، فوتوشاپ از فضاي آزاد موجود بر روي هر يک از درايوها استفاده مي کند که به آن Scratch Disk گفته مي شود. فوتوشاپ زماني که شما بار کاري Scratch Diskها را تقسيم کنيد، سريع تر کار مي کند.
عمليات Scratch بر روي ديسک سخت شما اجرا مي شوند و زماني اتفاق مي افتند که فوتوشاپ در حال استفاده از يکي از چندين فيلتر و تنظيمات متعدد خود مي باشد. فوتوشاپ تمام ديسک هاي داخلي را در جعبه گفتگوي Performance Preferences، که در آن شما مي توانيد ديسک هاي مورد نظر خود را انتخاب کنيد تشخيص داده و آن ها را نمايش مي دهد. با اختصاص درايوهاي اضافي به اين وظيفه، شما کارآيي کلي فوتوشاپ را افزايش مي دهيد. دفعه بعد که شما فوتوشاپ را راه اندازي کنيد، تغييرات disks scratch اعمال مي شوند.

کار با گزينه هاي ‏‎ Scratch Disks
 

* بر منوي Edit کليک کنيد و به Preferences برويد.
* بر روي Performance کليک کنيد.
* Check Box کنار Scratch Diskي را که مي خواهيد استفاده کنيد، علامت بزنيد و يا علامت کنار آن را برداريد.
* فوتوشاپ تا زماني که برنامه باز باشد، فضاي Scratch Disk را نگه مي دارد. براي حذف آن، شما بايد فوتوشاپ را ببنديد.
* بر روي OK کليک کنيد. شکل (19)

اختصاص حافظه و کاشه به فوتوشاپ
 

Memory Usage و History & Cache به شما امکان مي دهند تا بر مقدار حافظه RAM اختصاص يافته به فوتوشاپ و همچنين مقدار حافظه اختصاص يافته به ترسيمات روي صفحه (image cache) کنترل داشته باشيد. فوتوشاپ، به عنوان يک برنامه کاربردي با کارآيي بالا نياز به مقدار نسبتاً زيادي حافظه رم دارد. تنظيم اين گزينه ها مي تواند به بالا رفتن سرعت و کارآيي کلي اين برنامه کمک کند.
فوتوشاپ از بسياري چيزها که بر روي حافظه RAM تاثير مي گذارد، استفاده مي کند: History States,Undo,Clipboard و Cache.
وقتي شما تنظيمات مربوط به Cache را تغيير مي دهيد، شما مقدار RAMي را که فوتوشاپ براي انجام وظايف مختلف استفاده مي کند، کاهش يا افزايش مي دهيد. در اين جا، آزمايش و تجربه، بهترين راه رسيدن به نتايج مطلوب به شمار مي رود. تنظيمات مختلف را امتحان کنيد و کارآيي فوتوشاپ را يادداشت کنيد.
با fine-tuning موتور فوتوشاپ، شما سرعت کلي آن را بالا مي بريد.

گزينه هاي History & Cache
 

بر روي منوي Edit کليک کنيد و به Preferences برويد.
بر روي Performance کليک کنيد.
گزينه هاي History & Cache مورد نظر خود را انتخاب کنيد:
- Cache Leveles: عددي بين1تا 8 را انتخاب کنيد.
- History States: مقدار History Statesي را که مي خواهيد براي Undoها نگه داريد، انتخاب کنيد. شما مي توانيد تا 1000را در اينجا وارد کنيد.
- Cache Tile Size: مقدار داده اي که فوتوشاپ در يک مرحله پردازش يا ذخيره مي کند را نشان مي دهد. شکل (20)
History States، با نگه داشتن History States با استفاده از ترکيبي از RAM و فضاي Scratch Disks، بر روي کارآيي فوتوشاپ تاثير مي گذارد. هر چه مقدار History States بيش تر باشد، شما به حافظه RAM بيشتري نياز خواهيد داشت. استفاده از تعداد متنابهي از History States مي تواند کارآيي فوتوشاپ را تحت تاثير قرار دهد.
Cache levelها، screen draws هستند. اين، تعداد نسخه هايي از اسناد فعال فعلي که فوتوشاپ مي تواند ذخيره کند، مي باشد. وقتي شما بر روي اسناد بزرگ کار مي کنيد Cache levels عملکرد redraw را سرعت مي بخشد و باعث مي شود تا فرآيند اعمال تغيير بر روي تصوير با سرعت بيش تري انجام بگيرد.

هر چند، آن ها اساساً در حافظه RAM نگه داشته مي شوند، بنابراين هر چقدر مقدار Cache levels انتخابي شما بيش تر باشد، مقدار RAM کم تري براي ساير عملکردهاي فوتوشاپ در دسترس خواهد بود.
درصد RAM استفاده شده را در جعبه Let Photoshop Use وارد کنيد. فوتوشاپ براي کارآيي موثر به RAM بيش تر نياز دارد. هر نوع تغييراتي که شما در ميزان اختصاص حافظه و image caching ايجاد کنيد، دفعه بعد که فوتوشاپ را راه اندازي مي کنيد، اعمال مي شود. براي ovrride رندرينگ لايه هاي ‎3D، چک باکس Enable 3D Acceleration را فعال کنيد.
هيچ گاه 100درصد Memroy Usage را انتخاب نکنيد. انتخاب صد در صد، کل RAM کامپيوتر شما در اختيار فوتوشاپ مي گذارد و هيچ چيزي براي سيستم عامل باقي نمي گذارد. اگر شما بيش از حد معمول با crash فوتوشاپ مواجه مي شويد، مقدار استفاده از RAM را کاهش دهيد.

کار با Type
 

اگر چه فوتوشاب از نظر ماهيت، يک برنامه کاربردي براي تايپ نيست (مثل Adobe InDesign)، اما داراي ويژگي ها و امکانات قدرتمندي براي اين کار است. به عنوان مثال، فوتوشاپ به شما اجازه مي دهد از متن PostScript به يک چاپ گر، خروجي بگيريد و اين کار را با استفاده از گزينه PostScript انجام مي دهد. با اين روش شما براي ايجاد چند خط متن، ديگر نيازي به قرار دادن تصاوير فوتوشاپ در داخل برنامه هايي که مخصوص تايپ هستند، مثل InDesign يا IIIustrator نداريد. علاوه بر اين، منوي جديد Type در فوتوشاپ به شما اجازه مي دهد فونت ها را به همان شکلي که چاپ مي شوند ببينيد.
براي طراحاني که از فونت هاي زيادي استفاده مي کنند، اين منوي فونت WYSIWYG يا What You See Is What You Getمي تواند باعث صرفه جويي در وقت آنان شود. شما مي توانيد ازType Ireferencesبراي کمک به انتخاب گزينه هاي تايپ و فونتي که مي خواهيد از آن ها در فوتوشاپ استاده کنيد، بهره برداري نمائيد.

کار با گزينه هاي Type
 

* بر روي منوي Edit کليک کنيد وبه Preferences برويد.
* بر روي Type کليک کنيد.
- گزينه هاي Typeي که مي خواهيد از آن ها استفاده کنيد را انتخاب نمائيد:
- Use Smart Quotes: براي استفاده از کوتيشن هاي چپ و راست آن را انتخاب کنيد.
- Show Asian Text Options: براي نمايش گزينه هاي تايپ به زبان ژاپني، چيني و کره اي در پالت هاي Character and Paragrph مورد استفاده قرار مي گيرد.
- Enable Missing Glyph Protection: براي انتخاب اتوماتيک کاراکترهاي غيرقابل خواندن و ناصحيح بين متن roman و غير roman استفاده مي شود.
- Show Font Names In English: براي نمايش فونت هاي غير Roman با استفاده از اسامي Roman آن ها استفاده مي شود.

Font Preview Size: براي نمايش فونت ها در منو، با سايز کوچک، متوسط و بزرگ استفاده مي شود.
 

برروي OKکليک کنيد. شکل (21)

مديريت کتابخانه ها با استفاده از Preset Manager
 

Preset Manager امکان مديريت بر قلم موها، swatchها، gradientها، Styleها، patterها، Countourها، custom shapes، و ابزار preset را براي شما فراهم مي کند.
Preset Manager مي تواند براي تغيير مجموعه فعلي آيتم هاي preset و ايجاد کتابخانه هاي جديد از مجموعه هاي شخصي شده مورد استفاده قرار گيرد.
وقتي که يک کتابخانه در Preset Manager بار گذاري مي شود، شما مي توانيد به آيتم هاي کتابخانه که در تمام مکان ها در preset در دسترس هستند دسترسي پيدا کنيد. تغييراتي که در Preset Manager اعمال مي شوند، کلي هستند و هر بار که شما فوتوشاپ را باز مي کنيد اعمال مي شوند. وقتي شما يک preset جديد را ذخيره مي کنيد، نام آن براي گزينه خاصي که انتخاب کرده ايد، ظاهر مي شود.

ايجاد يک preset جديد
 

* بر روي منوي Editوسپس بر روي Preset Manager کليک کنيد.
* بر روي ليست پيکان دار Preset Type کليک کنيد و سپس options را انتخاب نمائيد.
* بر روي ليست پيکان دار options کليک کنيد و سپس از presetهاي موجود براي اضافه کردن ليست آيتم هاي جديد، کليک کنيد.
* براي حذف هر يک از آيتم ها در يک presetجديد، بر روي يک Thumbnail کليک کنيد وسپس بر روي Delete کليک نمائيد.
* براي به خاطر سپردن ترتيب وچيدمان آن ها، بر روي thumbnailهاي جديد کليک کنيد و آن ها را به موقعيت هاي جديد در داخل پنجره view بکشيد.
* براي تغيير دادن نام يک preset، بر روي يک thumbnail کليک کنيد، روي Rename کليک نمائيد، نام را تغيير دهيد و سپس بر روي OK کليک نمائيد. شکل (22)
* يک نام جديد انتخاب کنيد، و سپس مکاني را براي ذخيره کردن آن انتخاب کنيد.
* برروي Save و سپس بر روي Done کليک نمائيد.

شخصي سازي محيط کار (Workspace)
 

فوتوشاپ از سندي که توسط يک جعبه ابزار، نوار گزينه ها و تا 19پالت شناور احاطه شده است، تشکيل مي شود. بر اساس چگونگي کار شما، فضاي کاري شما ممکن است ترکيبي از موارد بالا باشد. به عنوان مثال، وقتي شما با متن کار مي کنيد، به پالت هاي Character و Paragraph نياز خواهيد داشت، اما ممکن به پالت هاي Styles يا Histogram نيازي نداسته باشيد.
براي اين که بتوانيد به طور موثري در فتوشاپ کار کنيد، هر کار و وظيفه نياز به يک سازمان مشخص از فضاي کاري دارد. به جاي اين که هر بار محيط کاري خود را از نو طراحي کنيد، فوتوشاپ روش هايي براي ايجاد و ذخيره فضاهاي کاري مورد نظر در اختيار شما قرار مي دهد.

ايجاد يک فضاي کاري شخصي شده
 

* پالت ها را به شکل مورد نظر خود ترتيب دهيد.

* بر روي دکمه Window در Options bar کليک کنيد و يا به Workspaceدر منوي Windowبرويد و سپس بر روي Save Workspace کليک کنيد.
* نام محيط کاري مورد نظر خود را وارد کنيد.
* براي ذخيره کردن محل، پالت، ميان برها ي صفحه کليد يا منوها، چک باکس ها را انتخاب کنيد.
* بر روي Save کليک کنيد. شکل (23)

حذف يک فضاي شخصي شده
 

* بر روي Window در Options bar کليک کنيد و يا به Workspaceدر منوي Window برويد و سپس بر روي WorkspaceDelete کليک کنيد.
* بر روي ليست پيکان دار Workspace کليک کنيد و سپس بر روي فضاي کاري که مي خواهيد آن را حذف کنيد کليک نمائيد يا بر روي All کليک کنيد.
* بر روي Delete و سپس براي تائيد عمل حذف، بر روي Yes کليک نمائيد. شکل (24)

تعريف و مشخص کردن کليد هاي ميان بر
 

يک انسان هوشمند زماني نوشته بود "وقت طلا است"، و فوتوشاپ برنامه اي است که مي تواند زمان زيادي را مصرف کند. به همين دليل است که برنامه کاربردي فوتوشاپ از کليدهاي ميان بر استفاده مي کند. کليدهاي ميان بر، همان طور که از اسم آن ها بر مي آيد، به شما اجازه مي دهند کارها را در مدت زمان کم تري به لنجام برسانيد.
به عنوان مثال، اگر بخواهيد يک سند جديد را در فتوشاپ باز کنيد، مي توانيد بر روي منوي File و سپس بر روي New کليک کنيد يا مي توانيد ماوس را رها کنيد و کليدهاي Ctrl+N را براي استفاده از کليدهاي ميان بر فشار دهيد. استفاده از کليدهاي ميان بر، استفاده از ماوس را کاهش مي دهد و به عمليات سرعت مي بخشد.
در واقع، مطالعه اي که در ژورنال پزشکي آمريکا انجام گرديد، پيشنهاد مي کند که استفاده کليدهاي ميان بر به شکل قابل توجهي فشارهاي تکراري و مداوم را کاهش مي دهد و نشانه هاي سندروم tunnel را کم مي کند. فوتوشاپ نه تنها صدها ميان بر در اختيار شما قرار مي دهد، بلکه به شما اجازه مي دهد، ميان برهاي خودتان را نيز ايجاد کنيد.

ايجاد يک ميان بر صفحه کليد
 

* بر روي منوي Edit و سپس Shortcut Keys کليک کنيد.
* براي باز کردن منويي که در بر گيرنده فرمان مورد نظر براي ايجاد ميانبر است، کليک کنيد.
* از ليست فرمان هاي موجود، يکي را انتخاب کنيد.
* از صفخه کليد براي ايجاد ميان بر جديد استفاده کنيد. به عنوان مثال،Ctrl+N را فشار دهيد.
* بر روي Accept کليک کنيد.
* بر روي OKکليک کنيد. شکل (25)
علاوه بر اضافه کردن کليد هاي ميان بر، شما مي توانيد آن ها را حذف کنيد، ميان برهاي بيش تري اضافه کنيد و حتي خلاصه اي از ميان برهاي تعريف شده در فوتوشاپ را چاپ کنيد. کليدهاي ميان بر مي توانند براي منوهاي Application و Palette و همچنين براي ابزار شما در جعبه ابزار تعريف شوند.
بر روي منوي Edit کليک کنيد، بر روي Keyboard Shortcuts کليک نمائيد و از دکمه هاي مناسب نظير Delete Shortcut ,Add Shortcut يا Summerize براي انجام عمل مورد نظر خود استفاده نمائيد.

ايجاد يک اينترفيس کاربري شخصي شده
 

منوهاي کشويي فوتوشاپ، در حقيقت شامل هزاران گزينه هستند. اگر شما پيمايش در منوها را خسته کننده يافتند، Adobe با ارائه يک اينترفيس کاربري شخصي شده، پاسخي براي اين مشکل شما دارد. در فتوشاپ، شما قادر هستيد آيتم هاي منويي را که در منوهاي کشويي ظاهر مي شوند انتخاب کنيد و يا حتي آيتم هاي خاصي را براي اين که بهتر ديده شوند، رنگي کنيد.

به عنوان مثال، اگر شما در مورد تمام ويژگي هاي جديد فوتوشاپ کنجکاو هستيد، مي توانيد يک سيستم منوي کشويي که تمام ابزار خاصي را که در يک پروژه فوتوشاپ قصد استفاده از آن ها را داريد، استفاده مي شوند، هاي لايت کند.
در واقع، فوتوشاپ شامل چندين اينترفيس کاربري از پيش تعريف شده است که مي تواند کمک بزرگي به شما باشد.

از يک اينترفيس کاربري از پيش تعريف شده استفاده کنيد
 

* بر روي منوي Window کليک کنيد و سپس به Workspaceبرويد.
* بر روي يکي از مجموعه هاي از پيش تعريف شده، مثل: Design web‏ Automation,‎‏‏‏ يا Whats New in CS5 کليک کنيد.
* يک جعبه گفتگو ظاهر مي شود و از شما سوال مي کند که آيا مي خواهيد تغييرات جديد را اعمال کنيد يا خير. شکل (26)
* براي اعمال تغييرات بر روي Yes کليک کنيد.

يک اينترفيس کاربري شخصي شده ايجاد کنيد
 

* بر روي منوي Windowکليک کنيد، به Workspaceبرويد و سپس بر روي Keyboard Shortcuts & Menus کليک نمائيد.
* براي ايجاد يک مجموعه جديد، بر اساس مجموعه فعال جاري، بر روي دکمه Create New Set کليک کنيد، يک اسم وارد نمائيد و سپس بر روي Save کليک کنيد.
* بر روي ليست پيکان دار Set کليک کنيد وسپس ليستي از اينترفيس هاي کاربري تصحيح شده را انتخاب نمائيد.
* بر روي ليست پيکان دار Menu For و سپس بر روي Menu Applications يا Palette Menus با آيتم هايي که مي خواهيد آن ها را تغيير دهيد، کليک کنيد.
* براي توسعه وباز شدن منويي که در بردارنده فرماني است که مي خواهيد تغيير دهيد، بر روي يکي از پيکان ها (ستون سمت چپ) کليک کنيد.
* بر روي ليست آيکون Visibilityاختصاص يافته به فرماني که مي خواهيد آن را آشکار يا پنهان کنيد نمائيد.
* بر روي ليست پيکان دار Color کليک کنيد و يک رنگ براي فرمان مورد نظر خود انتخاب کنيد.
* براي ذخيره کردن اينترفيس کاربري جديد شخصي شده خود بر روي ChangesSave All کليک کنيد.
* بر روي OK کليک کنيد.

استفاده از Drawing Tablets
 

وقتي شما با استفاده از کامپيوتر طراحي مي کنيد، دنياي واقعي رنگ روغن و بوم و آب رنگ را براي ورود به دنياي الکترنيکي مانيتورها و پيکسل ها ترک مي گوئيد. بدون شک، تفاوت هاي بسيار زياد و عمده اي بين طراحي سنتي و ديجيتال وجود دارد؛ هر چند، نيازي به فراموش کردن تمام جنبه ها و مفاهيم دنياي طبيعي وجود ندارد. به عنوان مثال، ماوس کامپيوتر هميشه براي طراحاني که احساس و تجربه به دست گرفتن يک قلم موي واقعي را در دنياي ديجيتال از دست داده اند يک مشکل بسيار بزرگ محسوب مي شده است. خوشبختانه، تکنولوژي با اختراع Drawing‏‏‎‏‏‏‎Tablet، از چندين سال قبل به کمک اين دسته از افراد آمده است.Tablet Drawingها، يک سطح ترسيم، و يک ابزار شبيه به قلم مو را با هم ترکيب مي کنند. يک طراح، قلم مو را بر مي دارد و آن را بر روي سطح تخته رسم حرکت مي دهد. تخته رسم نيز به نوبه خود، اين حرکات را به شکل ضربه هاي قلم مو، تفسير مي کند.
نه تنها فوتوشاپ کاملاً از تکنولوژي تخته رسم پشتيباني مي کند، بلکه روش طراحي خاص يک طراح را نيز تفسير مي نمايد. به عنوان مثال: فشردن بيش از حد قلم مو بر روي تخته رسم به فوتوشاپ اجازه مي دهد يک stroke عريض تر ايجاد کند، يا حتي رنگ هاي بيش تري را اعمال کند. تخته هاي رسم به ترجمه و برگردان استفاده از قلم موهاي دنياي واقعي به دنياي طراحي ديجيتال کمک کرده اند.

در بين تمام توليد کنندگان، Wacom به عنوان رهبر تکنولوژي تخته رسم معروف است. Wacom احساس طراحي با استفاده از قلم مو واقعي را به دنياي ديجيتال بازگردانده است و نرم افزاري که براي قدرت بخشيدن به اين سخت افزار مورد استفاده قرار مي گيرد، بدون هيچ مشکلي با فوتوشاپ و سيستم عامل هاي ويندوز و مکينتاش کار مي کند.
براي کسب اطلاعات بيش تر در مورد اين کمپاني ومحصولات توليدي آن به آدرس www.wacom.com مراجعه کنيد.
منبع: بزرگراه رايانه، شماره ي 140
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image