جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
پشت پرده كامپيوتر
-(1 Body) 
پشت پرده كامپيوتر
Visitor 339
Category: دنياي فن آوري
آيا مي‌دانيد كه مي‌توانيد عبارت موجود در نوار عنوان مرورگرInternet Explorerرا تغيير دهيد و هر نامي‌را كه مايليد براي آن در نظر بگيريد؟ ايـــن ترفند نحوه انجام چنين كاري را به شما نشان مي‌دهد.
اگر چه مراحل كار آســـان است و فقط بايد كليدي را در رجيستـــري تغيير دهيد، اما بهتر است قبل از شروع، از رجيستري خود نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
پس از تهيه نسخه پشتيبان، بـــه منويStart‌رفته و گزينهRun‌را انتخاب كنيد. در كادر مربوطه عبارتregedit‌را تايپ كرده و روي دكمهOK‌كليك كنيـــد. در برنامه ويرايشگر رجيستري كليد F3‌را فشار دهيد تا منوي جست‌وجو ظاهر شود و عبارتwindowtitle‌را در كادر مربوطه تايپ كرده و روي دكمـــهFindكليك كنيد. با انجام اين كار كليد زير ظاهر خواهد شد: ‌
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main
اگر با انجام جست‌وجو هيچ موردي پيدا نشده، با مراجعه به كليد فوق، در قاب سمت چپ پنجره ويرايشگر رجيستري پيمايش كرده و متغيرWindowTitleرا بيابيد.
اگر اين كليد موجود بود، فقط كافي است روي آن دابل كليك كرده و در پنجره‌اي كه ظاهر مي‌شود نام مورد نظر خود را وارد كنيد.
اگر متغيرWindow Title‌وجـــود نداشت، خودتان بايد آن را ايجاد كنيد. براي انجام اين كار، در منويEdit‌به ترتيب گزينه‌هايNew‌وString Value‌را انتخاب كنيد. سپس در فيلدName، نامWindowTitle‌را تايپ كنيد و در فيلدValue Dataنام مورد نظر خود را به آن اختصاص دهيد.
حال ويرايشگر رجيستري را بسته و مرورگرInternet Explorer‌را راه‌انــــــدازي كنيد. اكنون بايد در نوار عنوان مرورگر، نام دلخواهتان نمايش داده شود. ‌

‌مشاهده كليپ بردهاي ويندوز و Office‌
 

كليپ بردهاي ويندوز وOffice‌چند تفاوت اساسي با يكديگر دارند; از جمله آنكه كليپ‌برد ويندوز، تنها آخرين موردي را كه كپي ياCut‌كرده‌ايد، نمايش مي‌دهـــد، اما كليپ بردOffice‌مي‌تواند تا 24 آيتم را در خود نگه دارد. ‌
بـــراي مشاهده كليپ‌برد وينـــدوز بـــه منويStart‌رفتـــه و بـــه تـــرتيب گزينه‌هـــايPrograms‌، Accessories‌، System Tools‌وClipboard Viewer‌را انتخاب كنيد. (البته در صورتي كه بـــه هنگام نصب ويندوزXP‌، ويژگـــيClipboard Viewer‌را نصب كـــرده باشيــــــد، اين قــــــابليت در دستــــــرس خواهد بود؛ در غير ايـــن صورت مي‌توانيد آن را از طريقCDنصب ويندوزXP، نصب كنيد.) ‌
براي مشاهده كليپ‌بـــردOffice، فرضــــــا در برنامــــــهWord، از منـــويView‌گزينه‌هايToolbars‌وClipboard‌را انتخاب كنيد.

‌تغيير رنگ پيوندها ‌
 

اگر به رنگ پيش‌فرض پيوندهـــا در مرورگر خود علاقه‌اي نداريد، مي‌توانيـــد آنها را به صورت دلخواه تغيير دهيد. بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
1‌- مرورگر Internet Explorer ‌را بـــاز كرده و از منــــــوي Tools‌ گزينــــــه Internet Options ‌را انتخاب و روي زبانــــــه General‌ كليك كنيد.
2‌- روي دكمه Colors ‌كليك كنيدتا پنجره‌اي باز شود. از طريق اين پنجره مي‌توانيد هم رنگ پيوندهاي بازديد شده و هم پيوندهاي بازديد نشده را تغيير دهيد. ‌
3‌- رنگ‌هاي مــــــورد نظر خــــــود را انتخـــاب كـــرده و بــــــراي اعمال تنظيمات، روي دكمه OK ‌كليك كنيد.
حال براي اطمينان از اعمال تنظيمات، وارد يك سايت شده و نتيجه كار را مشاهده كنيد.
نكته: در پنجره ظاهر شده، گزينه‌اي با عنوانUse hover color‌وجود دارد. در صورت علامت‌دار كردن اين گزينه، رنگ پيوندها به هنگام قرار گرفتن نشانگر ماوس روي آنها تغيير مي‌كند كه البته مي‌توانيد آن رنگ را مطابق ميل خود تعيين كنيد.‌

‌‌بزرگ‌تر كردن اندازه تصاوير Thumbnail‌
 

به هنگام پيمايش پوشه‌ها و محتويات آنها درWindows Explorerاگر از منويView‌گزينهThumbnails‌را انتخاب كنيــــــد، پيش نمايشي موسوم بـهThumbnailsاز تصاويــــر موجود در پوشه نمايش داده مي‌شود. در صورتي كه تصاوير متعددي در سيستـم خود داشته باشيد، اين ويژگي بسيار مفيـد است. جالب اينكه مي‌توانيد اندازه تصاويرThumbnailرا بزرگ‌تر كنيد؛ بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
ابتدا به منويStart‌رفته و گزينهRun‌را انتخــــاب كنيد. سپس در كادر مربوطه عبـــارتregedit‌را تايپ كرده و كليـدEnter‌را فشار دهيد. با انجام اين كار برنامه ويرايشگر رجيستري اجرا مي‌شود.
سپس به كليد زير مراجعه كنيد:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
در قاب سمت راست متغير ThumbnailSize ‌را بيابيد. در صورتي كه اين متغيــــــر وجود ندارد، خودتان بايد آن را ايجاد كنيد. براي اين منظور در فضايـي خالي در قــــــاب سمت راست، كليك راست كرده و به ترتيب گزينه‌هاي New ‌و DWORD‌ را انتخاب كنيد و نام ThumbnailSize‌را براي آن در نظر بگيريد.
حــال روي متغيرThumbnailSize‌دابل كليك كنيــــــد و دربخشValue Data، عددي بين 32 تا 96 را وارد كنيد.
البته اين تنظيمات فقط در حساب كاربر جاري اعمال خواهد شد؛ به منظور اينكه چنين تغييري براي تمام كاربران اعمال شود، بايد با حساب كاربري مديــــــر (Administrator) وارد سيستم شويد (login) و مراحل ذكر شده را در كليد زير انجام دهيد:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrenVersion\Explorer
براي اعمال تنظيمات جديد بايد كامپيوتر خود را مجددا راه‌اندازي كنيد.

چاپ سايت‌هاي موجود در فهرست Favorites‌
 

به منظور چاپ آيتم‌هــــــاي موجــــــود در فهرستFavorites‌، درInternet Explorer‌از منويFile‌گزينهImport and Export‌را انتخاب كنيد تا ويزاردImport/Export Wizard‌ظاهر شود. حــــــال روي دكمهNext‌كليــــــك كــــــرده و سپس بــــــه تــــــرتيبExport Favorites‌وNext‌را انتخــــــاب كنيــــــد. اگــــــر فهــرستFavorites‌شما حاوي پوشه‌هايي است، مي‌توانيـــد پوشه‌هاي خاص يا تمام آنها را ذخيره كنيد. پس از انتخاب پوشه‌هاي مورد نظر، روي دكمهNextكليك كنيد. سپس گزينــهExport to a File or Address‌را انتخاب كرده و نــــــام پوشه و محلــــــي را كه مايليد فهرست در آنجــــــا ذخيره شود، تعيين كنيد. پس از انتخاب محل مورد نظر روي دكمهNext‌وFinish‌كليك كنيد. ‌
حال به محلي برويد كه فــــــايل مربوطه را در آن ذخيره كرده‌ايد و روي آن فــــــايل دابل كليك كنيد. با انجــــــام اين كار، فايل در پنجرهInternet Explorer‌باز خواهد شد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، صفحه باز شده حاوي اسامي‌سايت‌هــــــا با پيوندهاي قابل كليك است.
بــــــراي چاپ اين فهــــــرست، در IE5‌از منويFile‌گزينهPrint‌را انتخاب و گزينهPrint table of links‌را علامت‌دار كرده و سپس روي دكمهOK‌كليك كنيد. در 6IE‌از منويFile‌گزينهPrint‌را انتخــــــاب كــــــرده و سپس بــــــا انتخاب زبانــــــهOptions‌، گزينهPrint table of Linksرا فعال و روي دكمهPrintكليك كنيد.

افزودن تصاوير پس‌زمينه Watermark‌ به اسناد Word‌
 

منظور ازWatermarkدر واقع متــــــن يا تصويــــــري است كــــــه به صورت شفاف در پس‌زمينه يك سند قرار مي‌گيرد و مي‌تواند جذابيت آن را افزايش دهــــد. براي انجام اين كار در 2002Wordمراحل زير را طي كنيد:
1- از منــــــوي Format‌ گــــــزيــــــنــــــه Background ‌و سپــــــس Printed Watermark‌ را انتخاب كنيد.
2‌- براي وارد كردن تصوير مورد نظر، به صورت Waterrmark گزينه Picture watermark‌ را انتخــــــاب كــــــرده و سپس روي Select Picture‌ كليك كنيــــــد. سپس تصوير مورد نظر را انتخاب كرده و روي Insert‌كليك كنيد.
اگر مايليد متني را در پس زمينه سند به صورتwatermark‌نمايش دهيد در همين كادر گزينهText watermark‌را انتخاب كرده و متن مورد نظر را انتخاب يا تايپ كنيد.
3- تنظيمات لازم ديگــــــر را انجــــــام داده و روي دكمه Apply ‌كليك كنيد. ‌
براي مشاهــــــده پس زمينه ايجاد شده به همان شكلي كه در سند چاپي ظاهر مي‌شود، از منويViewگزينــهPrint Layout‌و يا از منويFile‌گزينهPrint Preview‌را انتخاب كنيد.

يافتن فرآيند مربوط به برنامه ها
 

هنگامي‌كه دكمه‌هايCtrl+Alt+Del‌را در ويندوزXP‌فشار مي‌دهيــــــد، پنجـــرهWindows Task Manager‌ظاهــــــر شده و ليستي از برنامه‌هاي در حال اجرا را نمايش مي‌دهد. همچنين در اين پنجره زبانــــــه‌اي با عنوانProcess‌نيز وجود دارد كه اسامي‌ عجيب و نامانوسي در آن به چشم مي‌خورد و ممكن است در مورد آنها آگاهي نداشته باشيد. با استفاده از اين ترفند مي‌توانيد بفهميد هر فرآينــــــد (Process) ‌به كدام برنامه مربوط مي‌شود.
بدين منظور كليدهــــــايCtrl+Alt+Del‌را فشار داده و در پنجرهTask Manager‌برنامه مــــــورد نظر را انتخــــــاب و روي آن كليك راست كرده و سپس گزينهGo To Process‌را انتخــــــاب كنيــــــد. با انجام اين كار، فرآيند مربوط به برنامه موردنظر ‌هاي‌لايت خواهد شد.
حال كه دريافتيد برخي از اين فرآيندها بــــه چه برنامه‌هايي مربوط هستنــــــد، مي‌توانيد بــــــا مراجعــــــه به بخشTask Listدر سايتhttp://www.answersthatwork.com‌، اطلاعاتي در خصوص ساير فرآيندها به دست آوريد و از ضروري يا غير ضروري بودن آنها مطلع شويد.

ذخيره جست و جوي انجام شده در ويندوز‌
 

احتمالا تاكنون برايتان پيش آمده كــــــه مجبور شده بــــــاشيد، يك جست‌وجو را چندين بار در ويندوز انجام دهيد و حتما مي‌دانيد وارد كردن چند باره تنظيمــــــات جست‌وجــــــو، كاري خسته‌كننــــــده و وقت‌گيــــــر خواهــــــد بود. امــــــا آيا تاكنون بــــــه اين ‌انديشيده‌ايد كه مي‌توانيد جست و جوي انجام شده را ذخيره كنيد؟‌
براي انجام اين كــــــار، پس از اتمام فرآينــــــد جست و جو، به منويFile‌رفته و گزينهSave Search‌را ‌انتخاب كنيد. سپس براي آن، نامي‌را در نظر گرفته و فايل را در محل دلخواه خود آدرس دهي كنيد. سپس روي دكمهSave‌كليك كنيد. اكنون هر زمان كه مايل بوديد آن جست و جو را مجددا انجام دهيد، روي فايل ذخيره شده دابل كليك ‌كنيد ( اين فايل داراي پسوند .fnd‌است.) با انجام اين كار مشاهده خواهيد كرد كه تمامي‌تنظيمــــــات و ‌پارامترهــــــاي جست‌و‌جو به همان شكل موجودنــــــد و تنهــــــا بايــــــد روي دكمهSearch‌كليك كنيــــــد تا عمل جست‌‌وجو انجام شود. ايــــــن تكنيك به ويژه زماني كه قصد انجام جست‌وجوهـــاي پيشرفته را داريــــــد، بسيار ‌مفيد است.
منبع:تبيان اصفهان
ارسال توسط کاربر محترم سايت : sajad2007
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image