جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
مارمولک هاي رنگارنگ
-(2 Body) 
مارمولک هاي رنگارنگ
Visitor 180
Category: دنياي فن آوري
مارمولک ها در مناطق مرطوب و کوهستاني داراي رنگ هاي بسيار جذابي هستند. دربعضي گونه ها ،نرها وماده ها رنگ هاي متفاوتي دارند؛براي مثال مارمولک آذربايجاني، در نرها در فصل توليد مثل روي پهلوها، آبي و بسيار خوش رنگ ديده مي شوند. درمارمولک ايراني«برانت»ناحيه ي سرماده ها تغيير رنگ مي دهد و سبز مي شود. هم چنين سطح شکم نرها سبز و ماده ها زرد مي شود.

دُمي بلند و حياتي
 

دم مارمولک درزندگي مارمولک سه نقش اساسي بازي مي کند.
1. هنگام دويدن يا بالا رفتن از درختان،در حفظ تعادل به جانورکمک مي کند.
2. خاصيت خود بري داردو اگر شکارگري دم مارمولک را بگيرد دم به سرعت با انقباض شديد از محل گرفته شد،قطع مي شود تا جانور بگريزد. نکته ي جالب توجه اين است که دم قطع شده تا مدتي حرکت مي کند و باعث جلب توجه شکار کننده مي شود و فرصت بيش تري براي فرارمارمولک فراهم مي آورد. مارمولک پس از مدتي،دم جديد را در مي آوردکه البته از نظر رنگ متفاوت و معمولا کلفت تر و کوتاه تر است و ديگر خاصيت خودبري ندارد.
3. دم اين جانورمواد غذايي را به منظور تأمين انرژي در دوره ي خواب زمستاني است

منبع: مليكا ش 49
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image