جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
خداحافظ سينماي خانگي
-(1 Body) 
خداحافظ سينماي خانگي
Visitor 441
Category: دنياي فن آوري
بيشتر افراد معتقدند بلند گوهاي کامپيوتر محصولاتي جانبي هستندکه پرداخت هزينه هنگفت براي آن ها کا چندان عاقلانه اي نيست وبهتر است اين هزينه جهت خريد قطعات بهتربراي کامپيوتر صرف شود اگربخواهيم منطقي به اين مسئله نگاه کنيم،بايد بگويم که اين نظرکاملاً درست است،زيرا بدون وجود يک کامپيوترمناسب،خريد يک بلندگوي گران قيمت کارچندان عاقلانه اي نيست.واما اگر هدف شما از خريد بلند گو،درست کردن يک مجموعه چند رسانه اي مناسب براي پخش فيلم و موسيقي باشد، خريد يک بلندگوي مناسب معناي ديگري پيدا مي کند.امااين سؤال مطرح است که با وجود مدل هاي متنوع سينماهاي خانگي موجوددربازار،براي درست کردن يک مجموعه چند رسانه اي چه مدل بلند گوي کامپيوتري مناسب است؟درمجموع مدل هاي محدودي از بلندگوهاي کامپيوتري که توان خروجي وکيفيت آن ها با سيستم هاي سينماي خانگي قابل رقابت باشد، دربرازار وجود دارد.بلند گوي Z5500شرکت Logitechيکي ازاين محصولات است که به نظر بيشتر بچه هاي عصر شبکه ازنظر امکانات وقابليت هاي موجود،بهترين محضول براي رقابت با سيستم هاي سينماي خانگي موجود دربازاراست.با توجه اين اين موضوع،تصميم گرفتيم .به بررسي اين بلندگوي قدرتمند شرکت Logitech بپردازيم تااگر شما نيز مانند ما به دنبال خريد يک سيستم سينماي خانگي مناسب هستيد با خواندن اين مقاله شايد درتصميم خود تجديد نظرکنيد.

طراحي وامکانات بلندگو
 

بلندگوي z5500با توجه به اندازه و ساختار درايو صداي بم آن يک محصول حرفه اي است. اين محصول قدرتمند مجهز به يک درايون هشت اهمي صداي بم ده اينچي (25/4 سانتي متري)با قابليت ارتجاع بالااست که اين مسئله باعث پخش بهترصداي بم دراين بلندگوشده است(جالب اين که روي ديافراگم اين درايومارک تجا ري لاجيتک تعبيه شده است). لاجيتک براي افزايش کارايي،درايو صداي بم Z5500رادريک محفظه ازجنس MDFبا ضخامت يک سانتي متر وعمق 38سانتي متر تعبيه کرده است که اين موضوع کمک بسزايي به درايو صداي بم اين بلندگو هنگام پخش صداهاي با فرکانس پايين مي کند(دربلندگوهاي معمولي هنگامي که ميزان صدا را افزايش مي دهيد به دليل ساختارنامناسب بدنه درايو صداي بم،صداي ايجاد شده چندان مناسب نيست).علاوه براين،شرکت لاجيتک يک مجراي خروجي هواي Lشکل به قطره ده سانتي مترروي بدنه درايو صداي بم تعييه کرده تا هوايي که براثر جابهجايي ديافراگم (سطح بلندگو)درايو بم به وجود مي آيد با خروج از اين مجرا باعث ايجاد يک صداي بم فراگير وقدرتمند شود(تصوير1).درسمت چپ پشت جعبه درايو صداي بم دوخنک کننده مشکي بزرگ وجود دارد که گرماي حاصل ازفعاليت کنترلرهاي مجتمع (IC)تأمين کننده توان خروجيدستگاه به وسيله آن به محيط اطراف منتشر مي شود(البته اين خنک کننده د رحداکثر فشار کاري نيز گرماي زيادي ندارد وگرما رابه خوبي منتقل مي کند)دراني بخش کانکتورهاي خروجي فشاري براي پنج کانال ديگر بلندگو،پورت RS232مخصوص براي اتصال به بخش کنترلردستگاه،کليد خاموش وروشن، فيوز محافظ وکانتکتور برق وجود دارد.لاجيتک براي مديريت Z5500ازيک کنترلر پيشرفته استفاده کرده که از طريق پورتRS232تعبيه شده درپشت درايو بم با تقويت کننده (آمپلي فاير)تعبيه شده درداخل اين بخش درارتباط است.اين کنترلر پيشرفته که مجهز به کي صفحه نمايش تک زنگ ماتريسي است از يک چيپ ست پيشرفته مبدل شرکت CIRRUSLOGICبهره مي برد(البته به جز اين مورد، چيپ ست هاي ديگري نيز دربخش کنترلر اين بلندگو وجود دارد که هب دليل باز نکردن اين بخش اطلاعاتي درمورد آن نداريم) اين کنترلر به صورت يک DOCKروي ميز قرارمي گيرد که اين مووضع امکان دسترسي آسان به آن ار فراهم مي کند لاچيتک امکانات ارتباط کاملي راروي اين کنترلر تعبيه کرده است که نياز سخت پسندترين افراد را برآورده مي کند.درپشت اين کنترلر به ترتيب ازراست به چپ کابل ارتباطي بين کنترلر ودرايور صداي بم،ورودي 5/1 کانال آنالوگ،ورودي CoaxialوOpticalوکليد متغير حالت 6C Directو Stereo تعبيه شده است.احتمالاً اين سؤال مطرح است که کليد متغيرچه کاربردي دراين بلندگوي حرفه اي دارد؟! به طور کلي،اگراين کليد درحالت 6ch Directباشد، تمام کانال هاي ورودي درحالت شش کانال فعال است وکاربر مي تواند از فناوري هاي Stereo ,Stereo x2,6ch Direct ,Dolby pro Logic II Movie ,DTS ES neo Doiby pro Logic II Musicو Dolby Digitalتنها درحالتي که ازورودي هاي Opticalوcoaxialاستفاده کنيد،قابل استفاده خواهند بود).امادرحالت Stereoموضوع کمي متفاوت است.دراين حالت ورودي هاي 5/1آنالوگ به صورت ورودي هاي استريوي مجزا کارمي کنند،يعني کاربر مي تواند همزمان سه وسيله استريورا رابه اين ورودي ها وصل کند وبا تغيير ورودي روي حالت هاي 1/2/3 Stereoصداي هر يک ازوسايل صوتي متصل به اين جک هاي 3/5 ميلي متري را بااستفاده از فناوري هاي Stereo ,Stereo x2 Dolby pro Logic II Movie و Dolby pro Logic II Musicمديريت کند .علاوه براين ،سمت راست کنترلر صدا نيز يک جک 3/5 ميلي متر ورودي صدا ويک جک خروجي صدا براي اتصال هدست وجوددارد. دربخش جلويي دستگاه علاوه برکليد خاموش/روشن (درحالت خاموش ديودنوري زير کليد به رنگ قرمز ودرحالت روشن به رنگ آبي است)، کليد متغير تنظيم حجم صدا(البته نه نوع کربني)ودکمه ها مديريتي وجود دارد. ايندکمه ها که اب فاصله کمي زير صفحه نمايش تعبيه شده اندهب ترتيب از چپ به راست شامل دکمه هاي Muteبراي قطع صدا،Levelبراي تنظيم ميزان صداي کانال هاي Surround , Subwoofer وCenterبه صورت مجزا، Settingبراي فعال کردن حالت panorama،ايجاد يا انتقال صدا روي بلندگوهاي جلو،عقب،چپ، راست وتنظيم ميزان تأخير انتقال صدا به بلند گوهاي کانال پشتي،Effect براي استفاده ازفناوري هاي مختلف مانند dOLBY PRO LOGIC ii mUSIC, sTEREO X2و... روي هر ورودي ودکمه INPUTبراي مديريت کانا لهاي ورودي است. گيرنده مادون قرمز کنترل ازراه دوردستگاه نيز درست بالاي صفحه نمايش قراردارد که باعث افزايش پوشش دهي کنترل دستگاه مي وشد علاوه برموارد گفته شده Z5500داراي پنج درايو PHASE PLUGهشت اهمي سه اينچي (7/6 سانتي متر)است که ديافراگم آن به وسيله پوشش آلومينيوم پوشانده شده است. وجود اين نوع درايو باعث شده تا درايوهاي mID- RANGEاين دستگاه بتواند صداهاي فرکانس بالارابه خوبي پخش کند که اين موضوع باعث توسته محدوده فرکانس قابل پشتيباني توسط اين بلندگو شده است.اين سؤال مطرح است که درايوهاي phaseموجود در دستگاه چگونه باعث بهبود صداي زيراين بلندگو مي شوند؟دراين نوع بلندگوها دروسط درايوازيک قطعه مخروطي توخالي که معمولاً داراي شيارهاي ريزي است،استفاده شده که اين قطعه مخروطي توخالي مي تواند باعث بهبود طيفي ازفرکانس هاي بالا(HF)دراين نوع درايوشود.يکي ديگر از ويژگي هاي جالب اين پنج درايو جمع وجور،امکان نصب روي ديوار است. به همين جهت،شرکت لاجيتک پايه هاي نگه دارنده اين بلند گو رابه گونه اي طراحي کرده که درصورت نياز مي توان آن را چرخان تا پشت درايو قراربگيرد .دراين حالت مي توان با استفاده از دوميخ کوچک وفضاي تعبيه شده روي پايه بلندگو آن را روي ديوار نصب کرد.البته Z5500کنترل خوب وکاملي دارد که امکان مديريت بيشترقابليت هاي دستگاه ازطريق اين کنترل وجود دارد.مشخصات فني بي اغراقZ5500يک بلندگوي حرفه اي است وازيک محصول حرفه اي نبايد توقعي به جز مشخصات حرفه اي داشت.اين بلندگو مجهز به يک تقويت کننده قدرتمند از نوع Ultra Linerاست(تصوير2)که دربيشترين توان (Total peak power)خودقادربه توليد تواني برابر با 1010 وات است، امادرعمل توان عملياتي اين تقويت کننده حدود 505 وات RMSاست که اين توان به صورت زير بين درايو تقسيم بندي مي شود:188وات براي درايو صداي بم، 248وات براي درايوهاي کانال جلويي وعقبي(64وات براي هرکانال صدا)و69وات براي درايو کانال مرکزي. براساس اطلاعات ارائه شده درسايت رسمي اين شرکت، Z5500قادربه پشتيباي ازمحدوده فرکانس 33هرتزتا 20هزار هرتز است که اين ويژگي درکنار نسبت سيگنال به نويز بيش از 93/5 دسي بل(هرچه اين ميزان بيشتر باشد، کارايي دستگاه بهتر است) اين دستگاه،محصول قدرتمند لاجيتک را به رقيبي جدي براي سينماهاي خانگي موجود دربازار تبديل کرده است.

تست دستگاه
 

شايد باور نکنيد،اما در تمام تست ها Z5500يک سروگردن ازتمام رقبا قوي تر ظاهرشدوکاملاًمارا متعجب کرد.براي شروع تست ازنمونه هاي صوتي مختلف استفاده کرديم که يکي از بهترين روش ها براي تست بلندگواست.دراولين مرحله دونمونه صوتي با فرکانس هاي سي وپنجاه هرتز را روي اين بلندگو تست کرديم که در اين فرکانس صداي ايجاد شده توسط Z5500باهيچ يک از محصولاتي که تابه حال تست کرده بوديم،قابل مقايسه نبود(صداي ايجاد شده د راين فرکانس توسط درايو صداي بم يکنواخت وبدون اعوجاج بود).سپس نمونه هاي صوتي ديگر ار با فرکانس هاي پانصد وهزار هرتز براي بررسي قابليت پخش فرکانس هاي متوسط روي اين بلندگو تست کرديم که دراين حالت نيز پنج درايو بلندگوبه خوبي نمونه هاي صوتي را پخش کردند(اين تست راهمزمان با يک هدست وبلندگوي ديگر نيز انجام داديم).درمرحله آخرتست ميزان پوشش دهي فرکانس ازدونمونه ده وپانزده هزارهرتزي استفاده کرديم که دراين مرحله با وجود آن که درفرکانس پانزده هزار هرتز فقط صداي يک سوت بسيار ريز شنيده مي شد، اما Z5500 هيچ کدام ازفرکانس ها راحذف نکرد .بعدازاين مرحله به سراغ نرم افزار True RTAرفتيم که يکي ازنرم افزارهاي معروف براي ايجاد سيگنال هاي مختلف با شکل وفرکانس هاي متفاوت است. اگر اغراق نباشد دراين نرم افزار بيش از پنجاه نوع سيگنال با فرکانس وساختار مختلف رابراي تست بلند گو شبيه سازي کرديم که در اين تست تقريباً تمام پرسنل مجله به دليل صداهاي گوش خراش توليدي، قصد کشتن ماراداشتند! براي تست کيفيت صدا،بلندگو را بااستفاده از ورودي Coaxialبه کارت صداي xonar HDAV 1.3 Deluxeشرکت ASUSوصل کرديم وچند نمونه مختلف مانند بازي هاي جديد(با قابليت پشتيباني ازصداي چندکاناله )وتعدادي نمونه فيلم Full HD با صداي DTSراروي اين بلندگوتست کرديم.شايد باورتان نشود،اماهزکدام از بچه هاي مجله هنگامي که صداي اين بلندگورا مي شنيد،با تعجب سؤال مي کرد که واقعاًاين صداي يک بلند گوي کامپيوتر است؟! باورمان نمي شود،زيرا واقعاً صداي اين بلند گوازبيشتر سينماهاي خانگي که ما تا به حال شنيده ايم،بهتر است. متأسفانه براي تست بلند گو نياز به وسايل دقيق ومحيط اکوستيک است تا بتوانيم تفکيک پذيري دقيق فرکانس رامشخص کنيم،اما درحالت کلي Z5500با بيش ازپانزده روز تست ازنظر تمام بچه هاي مجله به عنوان يک محصول مناسب ، براي استفاده جهت سينماي خانگي شناخته شد.
منبع:عصر شبكه 95
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image