جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
تادندان مسلح!
-(0 Body) 
تادندان مسلح!
Visitor 322
Category: دنياي فن آوري

بررسي آنتي ويروس کسپرسکي 2010
 

هنگام يکه دشمن به ابزارهاي جديد مجهز شود.وروش هاي فريب کارانه نويني را خلق کند، طبيعي است که شما نيزبايد ابزارها وروش هاي مقابله قديمي را دور ريخته وبه ابزارهاي جديدتري مجهز شويدتا قدرت مقابله ار داشته باشيد. اين قانون براي فضاي سايبربه خوبي صدق مي کند.چند سال پيش کافي بود يک آنتي ويروس روي کامپيوترتان نصب کنيد تا خيالتان ازهر چه ويروس وميهمان ناخوانده است،آسوده باشد.امادراين چند سال آن قدرفناوري هاي ساخت وانتشار انواع فايل هاي مخرب ومزاحم توسعه يافته وپيچيده شده است که واقعاً يک آنتي ويروس به تنهايي نمي تواند جوابگوي باشده همين دلي است ک نسخه ها يجديد نرم افزارهاي امنيتي سعي دارند کاربران رابه انواع قابليت ها وابزارهاي پيشگيرانه و درمان کننده مجهز کنند.
کسپرسکي 2010 يک نمونه عالي از اين دست آنتي ويروس هاي است. دراين برنامه با تعداد زيادي قابليت وابزار جديد روبه رو مي شويد که مطمئناً تاکنون درهيچ آنتي ويروسي مشاهده نکرده ايد.

نصب
 

حجک فايل نصب اين آنتي ويروس(نسخه 9.0.0463)حدود 55مگابايت است که يم توانيد آن را ازروي سايت کسپرسکي به نشاني www.kaspersky.com kav-lastest- versions دانلود کنيد. مي توانيد اين آنتي ويروس رابه صورت آزمايشي روي سيستم نصب کنيدواگر ازآن رضايت داشتيد، کدهاي فعال کننده آن را خريداري ونر افزار را رجيستر کنيد.بنابراين هنگام نصب اگرکدهاي فعال سازي را نداريد، گزينه نصب آزمايشي را انتخاب کنيد. يک قابليت ويژه اين آنتي ويروس پيکربندي متناسب با سيستم هنگام نصب است.يعني هنگامي که در حال انجام پروسه نصب هستيد،اجزاء واتصالات سيستم ، شبکه،اينترنت وديگر سرويس ها شناسايي شده وکسپرسکي 2010 مطابق باآن ها ،پيکربندي اوليه مي شود درکمترازپنج دقيقه برنامه نصب شده وپرس وجوي زيادي ازکاربر نيم کند.پس ازنصب بلافاصله پيغام به روز رساني برنامه طاهر مي شودکه با کليک روي بخش Update، عمليات به روز رساني شروع خواهد شد.براي نسخه اي که ماتست مر کرديم،فايل به روز رساني نيزديک به ده مگابايت بود که درحدود بيست دقيقه روي سيستم دانلود ونصب شد. شرکت ارائه دهنده خدمات اين آنتي ويروس درايران نيز يک امتياز ويژه براي کاربان نسخه 2009 عرضه کرده وآن به روز رساني رايگان نسخه 2009 به نسخه 2010 يا ديسک هاي اين شرکت است.خود کسپرسکي نيز ادعا کرده که اين آنتي ويروس قابليت نصب روي سيستم هاي آلوده رادارد.

رابط کاربري
 

رنگ سبز مانند نسخه هاي قبلي،رنگ غالب دررابط گرافيکي اين آنتي ويروس است.درطراحي اين رابط تا حد توان سعي شده است ازاشکال ،افکت ها ورنگ هاي متمايز کننده استفاده شودودرعين حلا سادگي رابط محفوظبماند.نمي توان گفت که با يک رابط بسيارراحت وانعطاف پذير روبه رو هستيد، اما پس ازمدتي کارباآن، خيلي سريع به آن خوگرفته وپيگيري کارها برايتان آسان خواهد بود.غالب گزينه ها وعمليلات ضروري در مرکز رابط گرافيکي گنجانده شده وگزينه هاي کنترلي وتنظيمي دربالا وپايين به صورت کليد يا منو استفاده شده اند.براي هر گزينه وعملي نيز سعي شده چند خط توضيحات نوشته شود تاکاربرآسان تر کارهاي خودرا پيگيري کند. يک ويژگي رابط کسپرسکي 2010 ادغام کردن گزينه هاي تنظيمي در يک گزينه به نام Settingsاست وازارائه گزينه هاي تنظيمي درهر بخش خودداري شده است.اين قابليت موجب مي شود که با گزينه هاي زيادي درهر بخش مواجه نباشيد واگر نياز به تغيير تنظيمات اوليه آنتي ويروس احساس شد، به سراغ بخش تنظيمات برويد.درمجموع رابط اين آنتي ويروس نمره قابل قبولي به دست مي آورد.

امکانات
 

اگر بخواهيم مهم ترين امکانات ارائه شده دراين آنتي ويروس را فهرس کنيم، بادي چندين صفحه را به آن اختصاص دهيم، به همين دليل دراين بخش سعي مي کنيم به مهم ترين امکانات کسپرسکي 2010 اشاره کنيم.البته نسخهinternet Security اين شرکت قابليت هاي بيشتري درمقايسه با نسخه آنتي ويروس ارائه مي دهد:
اولين قابليتي که در اين آنتي ويروس با آن روبه رو خواهيد شد، مجموعه تنظيماتي به نام My protectionاست که امکان مديريت امنيتي تمامي بخش ها ، نرم افزارها وعمليات روزانه شما را فراهم مي کند.اين بخش خودبه سه بخش مجزاي Online Activity , Data F ile and private System and Application تقسيم مي شود. درمجموع اين بخش ها امکان مديريت وبگردي، سرويس هاي ايميل،سرويس هيا چت، شبکه،نرم افزارها،سرويس هاي روي ويندوز، ديواره آتش،تنظيمات شخصي وچندي سرويس ديگر را فراهم مي کند.شما مي توانيد با کليک روي هر بخش،تنظيمات آن را مشاهده کرده وتغيير دهيد. دراين بخش تنظيمات بسيار زياد والبته جالبي خواهيد يافت .به عنوان مثال، يک گزينه به نام Enable Gaming Profildقرارداده شده است. که امکان مدريريت آنتي ويروس هنگام اجراي بازي ها را به شما مي دهد. مي توانيد به آنتي ويروس بگوييد هنگام اجراي بازي ها ، درحالت Stand Byباشد وهيچ گاه عمليات اسکن اطلاعات سيستم را انجام ندهد.
قابليت ديگر اين آنتي ويروس که کم وبيش درديگر آنتي ويروس ها نيزوجوددارد،استفاده ازروش هاي مختلف جست وجو درسيستم واطلاعات است.شما مي توانيد ازFull Scan,Quick Scanو Object Scan
استفاده کنيد درروش آخر انتخاب درايو يا پارتيشن مورد نظر برعهده شما است.در روش Quick Scan فايل هاو بخش هاي ضروري سيستم بررسي واسکن مي شوند .نکته جالب،امکان تنطيم سطح امنيتي هريک از اين جست وجوها از بخش Settings است.
Vulnerability Scan يک ابزار جديد است که امکان جست وجوي ويندوز ونر افزار ها رابراي شکاف هاي امنيتي يا تنظيمات خطرناک وآسيب پذيري هاي سيستم فراهم مي کندشما مي توانيد فقط با چند کليک متوجه شويد چه تنظيماتي روي ويندوز يا شبکه شما انجام نگرفته ويک تهديد به شمار مي آيد. اين اسکن سيستم،دامنه وسيعي دارد ومرورگرها ونرم افزراهاي مالتي مديا رانيز دربر مي گيرد. جالب اين است که پس ازيافتن آسيب پذيري ها، سطح خطرپذيري آن ها را نيز مشخص کرده وبه شما اين امکان را مي دهدکه از همان جا مشکل را برطرف کنيد.
کسپسکي درنسخه جديد خود، چندين ابزاز کاربردي رادريک مجموعه به نام +Securityارائه کرده است: يک صفحه کليد مجازي براي مقابله با نرم افزارهاي keylogger،ساخت ديسک قابل بوت ترميم و ويروس کشي سيستم،ابزار بهبود تنظيمات مرورگرهاي وب،ابزارترميم مشکلات امنيتي ويندوز وابزار پاک کردن فايل هاي Hisroryمهم روي سيستم. اين ابزارهابراي هرکاربري سودمند هستند، به خصوص اگر بتوانيد يک ديسک قابل بوت ازاين آنتي ويروس بسازيد ،هنگامگرفتار شدن به دام نرم افزارهاي مخرب قوي ، مي توانيد بدون اجراي ويندوز اقدام هب پاک سازي سيستم کنيد.
يک قابليت ويژه ديگردرکسپرسکي 2010، امکام مشاهده وضعيت سيستم ازنظر تعداد واندازه ويروس ها، کرم ها، نرم افزارهاي مخرب وآسيب پذيري هاي سيستم به صورت گراف ونموداربا مجزاسازي رنگ است.اين قابليت در بخش Reportفراهم شده است.بابردن ماوس روي هربخش مي تواندي تعداد هريک از ميهماهاي ناخوانده راببينيد ويک تحليل ازوضعيت سيستم خودداشته باشيد.وضعيت خودنرم افزار ازنظر مجوز وبه روزرساني نيز دراين بخش قابل پيگيراست.
بايد اين نکته را نيز درباره اين آنتي ويروس اشاره کرد که قابليت تشخيص انواع فايل هاي آلوده با فرمت هاي مختلف را دارا است. به عنوان مثال، فايل هاي آلوده ويژوال بيسيک،جاوا،فرمت هاي تحت وب وانواع بد افزارها را تشخيص ورد مي کند.

کارايي
 

هميشه بايد براي به دست آوردن امکانات بيشتر،هزينه بيشتري پرداخت کنيد.بنابراين به طور حتم کسپرسکي 2010با اين حجم ازامکانات وابزارهاي ارائه شده روي آن وقابليت بي درنگ( Real time)، حافظه وپردازنده بيشتري را به خود اختصاص مي دهد.اين موضوع پس ازنصب،کاملاً مشهود وقابل لمس است، به دليل اين که سرعت بالا آمدن ويندوز وعملياتي مانند گشودن وب سايت ها ، دانلود وانتقال اطلاعات کاهش مي يابد. مهم ترين فايلي که اين آنتي ويروس روي سيستم اجرا مي کند، AVPنام دارد که د رحالت Stand By حافظه وپردازنده زيادي رابه خود اختصاص نمي دهد،اما هنگامي که شما عملياتي مانند full Scan را شروع کنيد،پس ازمدتي مشاهده مي کنيد که بخش زيادي از کار پردازنده وفضاي حافظه رم به اين پروسه اختصاص يافته است).علاوه براين که در full Scanسرت جست وجو پايين است. عملاً شما بايد سيستم را در اختيار آنتي ويروس قراردهيد.
اماسرعت Quick Scan بهترازحالت قبلي است ودرکمتر از يک دقيقه فايل هاوطلاعات حياتي سيستم برسي مي شوند. دربخش Vulnerability Scanنيز باکاهش کارايي سيستم روبه رو هستيم که براي چنين کاري طبيعي به نظر مي رسد .براي اطمينان از کارايي اين آنتي ويروس روي سيستم هاي ديگر به انيترنت مراجعه کرديم که درکمال تعجب نظرات کاربران نسخه 9.0.0.463، نيز مانند تست ما بود.بيشتر آن ها از مصرف زياد منابع سيستم ، سرعت پايين دانلود بسته هاي به روزرساني والبته قدرت بالاي تشخيص فايل هاي آلوده گزارش کرده بودند.
براي تست قدرت تسخيص وپاک سازي اين آنتي ويروس،يک حافظه فلش دوگيگابايت شامل چندين نوع ويروس وفايل آلوده ماننده فايل آلوده اتوران،ويروس اجرايي کردن تصاوير، فايل ساخت پوشه هاي پوچ مانند Recycler، ويروس قف کردن ابزارRestoreويندوز و...را به سيستم متصل کرديم.کسپرسکي بسيار سريع اعلام خطرکرده وبراي اسکن حافظه فلش اجازه خواست.همچنين اين آنتي ويروس توانست تمامي اين فايل ها را پاک کند.ديکس قابل بوت اين آنتي ويروس نيز توانست فايل هايي را که درويندوز پاک نمي شوند. ازبين ببرد.کسپرسکي هميشه با اتکا به بانک اطلاعاتي بسيار قوي خودازويروس ها وفايل هاي آلوده دراين زمينه قدرتمند عمل کرده است.

نتيجه گيري
 

آنتي ويروس کسپرسکي 2010 آن قدرامکانات وقابليت هيا جديد وويژه دراختيارتان قرار مي دهد که بتواند رضايت شما رابه دست بياورد تابا مصرف زياد منابع وسرعت کم آن کناربياييد.درحقيقت، اين آنتي ويروس يک مجموعه نرم افزار امنيتي است که شما را از نصب واستفاده چندين برنامه ديگر بي نياز مي کند. رابط گرافيکي ساده آن نيز ياريگر شما است.
منبع:عصر شبكه 95
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image