جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
خفاش
-(7 Body) 
خفاش
Visitor 174
Category: دنياي فن آوري
خفاش ها تنها پستانداراني هستند که قدرت پرواز و مهارت زيادي درآن دارند. اغلب خفاش ها درشب پرواز مي کنند. آن ها معمولابه صورت دسته جمعي درغارها زندگي مي کنند. خفاش ها بچه را به دنيا مي آورند و به آن شير مي دهند،بچه هاي خفاش هنگام تولد دندان هاي شيري دارند و به کمک آن به بدن مادرشان مي چسبند و درهنگام پرواز با مادرمي روند.
دشمنان خفاش انسان ها،مارها و پرندگان هستند. اين پرندگان رادار دارند. انسان ها ازهمين توانايي براي ساخت رادار استفاده کرده اند. خفاش ها در عرض يک ساعت600پشه را از محيط زيست پاک مي کنند. آن ها درگروه گرده افشاني گياهان نيز بخصوص جنگل ها ي استوايي نقش زيادي دارند.

منبع: مليكا ش 49
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image