جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
خفاش آهني
-(0 Body) 
خفاش آهني
Visitor 116
Category: دنياي فن آوري
اين خفاش ممکن است که فاقد چنگال و يا بال باشد، ولي داراي وجوه اشتراکي نيز با خفاشهاي واقعي مي‌باشد. اين خفاش قادر است با استفاده از امواج صوتي محل و نوع اشيا را تشخيص دهد. اگر چه ساير روباتها نيز قادرند با استفاده از امواج صوتي فواصل را تشخيص دهند، ولي سيستم صوتي اين خفاش آهني به قدري حساس و دقيق است که قادر است شير و يا خط بودن يک سکه را نيز تشخيص دهد.
کارشناسي اين خفاشهاي بسيار حساس را با تقليد از روشي که خفاشها براي تشخيص حشرات بکار مي‌برند ساخته است. خفاشهاي واقعي گوشهاي خود را در جهات مختلف تکان داده و امواج صوتي حاصله از قسمتهاي مختلف بدن حشرات را دريافت مي‌نمايند. خفاش آهني نيز داراي گوشهايي است که بر بازوهاي متحرکي قرار دارند و قادرند در سمتهاي مختلف جهت‌گيري نمايند. برخلاف ساير سيستمها که روبات تنها مي‌تواند تعداد کمي از تصاوير را در حافظه خود بازنگري نمايد تا قادر به شناسايي باشد، اين روبات قادر است که زاويه ديد خود را تا زماني که تصوير قابل شناسايي را بيابد تغيير دهد.
وي اظهار مي‌دارد کامپيوتري که با اين وسيله ابداعي او مجهز گردد مي‌تواند کمک بزرگي براي افراد معلول بشمار رود. شخص معلول مي‌تواند تنها با تغيير حالت چهره خود مانند باز و بسته کردن دهان و يا چشمک زدن، فرمان لازم را به کامپيوتر بدهد.
منبع: دانشنامه رشد
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image