جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
FIFA11
-(1 Body) 
FIFA11
Visitor 308
Category: دنياي فن آوري

سروصدا به راه مي اندازد
 

انتشار جزئيات پرطرفدارترين بازي ورزشي جهان
مديران شرکت EASPORts خبر از پيشرفت هاي بسيار خوب در روند ساخت بازي فوتبال FIFA11 دادند وبه طرفداران پروپا قرص خود در سراسر دنيا اين نويد دا داده اند که FIFA11 با ورود به بازارهاي جهاني غوغا خواهد کرد.اين در حالي است که FIFA همچنان بازي فوتبال proEvlutionsoccer را به عنوان رقيب جدي خود احساس مي کتد وشرکت konami هم در ساخت بهتر سري جديد pes بيکار نخواهد نشست.قرار است FIFA11 در هفته اول مهر ماه(اواخر سپتامبر)به بازار بيايد.

ادعاي EA:فيفا 11 غوغا مي کند
 

پيتر مور،نايب رئيس سابق مايکروسافت در بخش بازي هاي کامپيوتري ومدير فعلي شرکت EASPORtsدر مورد سري جديد FIFA که قرار است چند ماه ديگر به بازار بيايد مي گويد:«تيمي که در حال ساختن FIFA11است قرار بازي را معرفي کند که در بين بازي هاي ورزشي سروصدايي زيادي په پا خواهد کرد واين همواره چيزي بوده که از گري پترسون،ديويد روتر وکز ماکيتا انتظار داشته ايم.سال گذشته پيدا کردن مشکلات FIFAخيلي سخت تر از هميشه بود.برنامه ريزي بلند مدت عالي کمپاني ما براي بازي پس از طي مسيري پر فراز ونشيب به جايگاه مناسبي دست پيدا کند وبه يک پديده تجاري در صنعت بازي هاي کامپيوتري تبديل شود.در واقع انتظار داريم FIFA11 غوغا کند».ديويد روتر در مورد تجربيات گروه سازنده FIFA11 که از سري هاي قبلي به
#125@
دست آورده اند،مي گويد:«در يک پروژهFIFA10و FIFA9 رابررسي کر ديم تا بازي رابراساس واکنش هاوابتکارات گيمرها بازسازي کنيم.گروه ما اين کارراکرديم اماهنوزمسائلي وجود دارد که من ازوجود آن ها ناراحتم.صادقانه بايد گفت که بازي کننده هاي FIFA10نارضايتي هايي داشته اند.مامتوجه شديم که بازي کننده مابيشتر مشتاق پچ هاي ثانويه هستند.در FIFA11 تلاش شده تا اين مشکلات را به حداقل برسا نيم، چون EASPORts نظرات طرفداران را جدي مي گيرد.

برتري FIFA برPES
 

FIFA درسال 2010 توانست از برخي جها ت نسبت به PES ‏برتري پيداکنداما نکته اي قابل توجه درسري بازي هاي Konamiوجوددارد و دراين رابطه FIFA نتوانسته پيشي بگيرد ومغلوب PES شده و آن هم شباهت بازيکنان در بازي است.در 10 PESجزئيات صورت بازيکنان بسياربيشتربوده است.درنسخه جديد فيفا سعي شده قيافه بازيکنان به واقعيت نزديک تر باشد وروي انيميشن آن هانيزکاربيشتري صورت گرفته به طوري که چرخش چشم هاي بازيکنان درهنگام دنبال کردن توپ وعکس العمل آن ها نسبت به اتفاقاتي که درباري مي افتد نيزدرنوع خود جذاب وديدني تراست.البته در FIFA11 حتي شباهت بازيکنان شامل فيزيک بدني آن ها هم مي شود وبازيکنان خيلي قابل باورترازگذشته خواهند بود وانيميشن هانشان مي دهد که بازيکن چگونه برروي زمين راه مي رود و يادريبل مي زند.ازاين جهت FIFA11تو انسته جهش بزرگي را در زمينه شبيه سازي انجام دهد.درواقع دردريبل زني بازيکنان نسبت به نسخه هاي قبلي،تغييري اساسي صورت گرفته است.

کم شدن سرعت بازي براي تفکر بيشتر
 

اما در FIFA11سرعت بازي به طورچشمگيري کم شده وبااين تغييرمي توانيد هرحرکتي را درزمين پياده کنيد.باکم شدن سرعت بازي فرصت براي تفکر سريع واجراي تاکتيک وجود دارد.به عنوان مثال مسي يارونالدو مي توانند به خوبي تاکتيک هاي شمارا به اجرا درآورند.اين تغييرات اعمال شده تابفهميد که FIFA11 ‏با گامي محکم تر،قدمي ديگربه سوي پيشرفت و نوآوري درزمينه بازي هاي رايانه ا ي برداشته است.

تغييرات گسترده در فيزيک بازيکنان
 

در بخش خصوصيات فيزيکي بازيکنان،در FIFA 10 ‏فقط 3 ‏نوع جثه وجود داشت امادر FIFA11 ،9 ‏نوع فرم بدني وجود دارد.مثلادر تيمي مانند تا تنهام انواع فرم هاي بدني رامشاهده مي کنيد.دراين شرايط تفاوت يک بازيکن قد بلند و لاغراندام مانند پيترکراوچ را با بازيکني مانند جرمي دفوئه که جثه کوچکي دارد،متوجه خواهيد شد.تفاوت ويژگي هاي فردي با توجه به سن وسال،ازديگر مواردي است که سازندگان FIFA11خيلي به آن توجه کرده اند.هرنسخه جديدبازيکني مسن مانند سول کمپبل وقتي صاحب توپ مي شود حرکتش کندترازبازيکنان جوان وسرعتي خواهد بود.

روني مثل يک سگ شکاري ،اما بربا توف تنبل
 

تفاوت هاي فردي راهرمنچستريونايتد نيزبه خوبي لمس خواهيد کرد.مثلاوين روني مثل يک سگ شکاري به دنبال توپ مي رودوحريفش رادنبال مي کند اماچنين کاري ازبرباتوف تنبل برنمي آيد.ازاين پس پاس هاي سالمي که بازيکنان مي دهند به مهارت وتکنيک آن هابستگي خواهد داشت ودر واقع يک سيستم جديد پاس دهي حرفه اي دراين بازي ساخته شده واگر پاس شما دقيق باشد وبازيکنان در پاس دادن حرفه اي باشند،مطمئن باشيد توپ شمابه مقصد مي رسد.اين موضوع بابررسي کردن پاس هاي پينگ پنگي يابه اصطلاح تيکي تاکي به خوبي نمود پيدا خواهد نمود ودر اين جاست که تفاوت توانايي بازيکنان را احساس خواهيد کرد.

هوش مصنوعي
 

هوش مصنوعي در بخش هاي مختلف بسيار تاثير گذارند.با اين هوش زماني که کرنرزده مي شود، عکس العمل بازيکنان بسيار قابل باورتر اززماني است که آن ها اتوماتيک واربه طرف توپ شيرجه مي زدند.حتي برروي دروازه بان ها نيز تغييراتي صورت گرفته تا اشتباهات گذشته را تکرارنکنند و مثل يک دروازه بان واقعي عمل کنند تامورد اعتماد شما قرارگيرند.درنسخه هاي قبلي دربعضي مواقع دروازه بان ها تا 20 متراز دروازه بيرون مي آمدند و سپس يک ضربه بسيار کوتاه به توپ مي زدند تا دروازه به خطربيفتد و مهاجم حريف باضربه چيپ بلند،گل بزنداما در FIFA11 د يگرچنين مسائلي را مشاهده نخواهيد کرد.همچنين مهم ترين نکته نزديک تر شدن هرچه بيشتر FIFA11به واقعيت است.با وجود اين که FIFA 10 دربين بازي هاي ورزشي بيشتراز همه به واقعيت نزديک بوده امسال EAتصميم دارد تعريف هاي جديدي براي بازي داشته باشد تابيشترازقبل واقعي به نظربرسد.کم شدن سرعت بازي اين امکان رامي دهد تا با تفکربيشتر فوتبال بازي کنيد.سازندگان FIFA11 معتقدند FIFA 10 نتوانسته خيلي ازانتظارات را برآورده کند.به همين خاطر رفع آن اشکالات تنها ازطريق FIFA11امکان پذيراست.البته موسيقي بازي هم تغييراتي داشته وشما مي توانيد موسيقي دلخواه خود را ازفهرست انتخاب کنيد.
بازي فوتبال FIFA11 هجدمين سري ازبازي هاي فوتبال است که کمپاني EASPORts را مي سازد.سازندگان اين بازي درتلاشند تا آن جايي کاامکان دارد اين بازي رابه واقعيت ترنزديک تر کنند وخصوصياتي که بازي يا بازيکنان دردنياي واقعي دارند درصفحه هاي نمايش بازي کامپيوتري هم طبيعي به نظربرسند.قرار است با آغاز فصل پاييز وارد بازارهاي جهاني شود ومديراني EA خبر از تغييرات مختلف نسبت به نسخه قبلي داده وادعا کرده اند سر وصداي زيادي به ر اه مي اندازد .
اما جالب است بدانيد که سازندگان اين بازي بافدراسيون جهاني فوتبال هم ارتباط وهمکاري دارند وهرساله مسابقات جهاني پلي استيشن فيفا برگزار مي شو د دو برنده آن درمراسم آخر سال ميلادي در کنار بزرگان فوتبال جايزه خودرا دريافت مي کند بايد حدود 40‏روزديگرصبر کرد تااز FIFA11رونمايي شود.
منبع:مجله همشهري تماشاگر+شماره181
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image