جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
سوهو و باد خورشيدي
-(0 Body) 
سوهو و باد خورشيدي
Visitor 196
Category: دنياي فن آوري
تحقيق و مطالعه بر روي باد خورشيدي:
سوهو، ماهواره تحقيقاتي اروپا - آمريکا چهره ديگري از خورشيد پيش روي ما مي نهد. طوفانهاي پيچنده (تورنادوها) سطح خورشيد را مي روبند و تکانهاي جبه آن را به لرزه در مي آورند. رويدادهايي مشابه زمين اما بسيار شديدتر از آن بر روي خورشيد در جريان است. محققان با کمک سوهو شناخت جديد نسبت به لرزه ها و طوفانهاي پيچنده خورشيدي را به دست آورده اند. اين ماهواره ها براي اولين بار امکان تحقيق و مطالعه نزديک بر روي بادهاي خورشيدي را براي محققان فراهم آورده است. سوهو توانسته است مقادير عظيم گازي را که خورشيد در فضا پراکنده است، اندازه گيري کند. بادهاي خورشيدي مي توانند باعث آن دسته از طوفانهاي مغناطيسي شوند که قادرند تاسيسات ماهواره اي و مخابراتي را از کار بيندازند.
سوهو همچنين راز تاج خورشيديد را نيز حل کرده است دماي تاج خورشيدي سه ميليون درجه سانتي گراد است در حالي که دماي فتوسفر (نور کره) واقع در زير آن فقط 5500 درجه است. شواهد به دست آمده از سوهو حاکي از وجود خطوطي از شارهاي مغناطيسي که به طور مدام تا قسمت پايين تاج خورشيديد بالا مي آيند. اين شارهاي مغناطيسي با برخورد به تاج خورشيدي، انرژي زيادي را آزاد مي کنند که موجب افزايش دماي آن مي شود. عامل اصلي اين پديده نوعي `دينام خورشيدي` است که از قشر عظيمي از گاز به ضخامت تقريبي 60000 کيلومتر تشکيل شده است و در عمق 216000 کيلومتري حرکت چرخشي دارد، که اين چرخش پيوسته در حال تغيير است و منجر به جريانهاي هوايي آشفته وناپايدار مي شود. اخترشناسان اميدوارند تصاوير خارق العاده بيشتري را در اين خصوص دريافت کنند. سوهو پس از هفته ها قطع ارتباط مخابراتي با زمين مجددا دذر اوايل آگوست ارتباط برقرار کرد.
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image