جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
چه عواملي در فشارهاي رواني دخالت دارند؟
-(1 Body) 
چه عواملي در فشارهاي رواني دخالت دارند؟
Visitor 215
Category: دنياي فن آوري
به فهرست زير توجه کنيد و دور رخدادهاي عمده زندگيتان که با آنها روبرو بوده ايد، دايره بکشيد، جمع شدن رويدادهاي مهم بر روي هم در سال، آسيب پذيري شما را به بيماري هاي ناشي از فشار روحي افزايش مي دهد.

امتياز دهي:
 

امتيازهاي زير بر پايه پژوهشي است که در سال 1976 توسط «هولمز»و«راهه»انجام پذيرفته است.اينان رابطه بين اتفاقات حيات و مشکلات حاصل از تنشها را مورد مطالعه قرار داده اند.

تفسير امتيازات
 

امتيازاتي را که ديده ايد، جمع ببنديد تا نتيجه کلي بدست آيد.به اين ترتيب از شمار دگرگوني هايي که اخيرا با آن روبرو بوده ايد و نيز از ميزان آسيب پذيري شما در برابر مشکلات ناشي از فشار روحي معيار تقريبي به دست مي آوريد.
بيش از 280 امتياز، آسيب پذيري زياد شما به طور غير عادي از تعداد زيادي اتفاقات زندگي تنش زا رنج برده ايد که خطر ابتلا به بيماريهاي حاصل از فشار رواني را در شما مي افزايد.به هر حال، مرض پيامد اجتناب ناپذير تغيير است.شخصيت و توانايي شما براي از عهده تنش برآمدن، واکنش مطلوبتان را در اين زمينه شديدا مشخص مي سازد.از طريق بهبود مهارت هاي زندگي خود مي توانيد بر رويدادهاي دشوار زندگي چيره شويد.
بين 120 تا 280 امتياز:آسيب پذيري ملايم شما با چند رويداد تش زا رويارو بوده ايد که قادرند خطر بيماري ناشي از اين معضل را افزايش دهند.هر چند درباره اين رخدادهاي زندگي بيشتر بدانيد و تاثيري را که آنها احتمالا در شما دارند، در يابيد، بهتر مي توانيد خود را پيشاپيش براي اتفاقات آتي آماده سازيد.کمتر از 120 امتياز، آسيب پذيري اندک شما با چند رويداد تنش زا روبرو بوده ايد و به نظر مي رسد که تقريباً آرامش يافته ايد و کمتر در معرض ابتلا به بيماري ناشي از فشار روحي هستيد.به هر جهت، اگر بدانيد که چگونه با پيشامدهاي مهم زندگي مواجه شويد، مي توانيد مطمئن شويد که براي روبرو شدن با حوادث آينده، از آمادگي خوبي برخورداريد.
منبع:نشريه خانواده مطهر
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image