تبليغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ايمن نيوز در صفحات
.. سيستم ارسال پيامک ..

جستجو در محصولات
جستجو در محصولات

Contact US Other
Title: دفتر شرکت
Manager Name:
Email: info@ImenCMS.com
Telephone: 77009357-77009358
Fax No.:

کوتاهي مو و مدل هاي مصري
-(4 Body) 
کوتاهي مو و مدل هاي مصري
Visitor 2001
Category: دنياي فن آوري

مصري ساده يا مدل کلئوپاترا ( مخصوص موهاي بلند و متوسط):

1- مو را جهت خواب خودش شانه کرده و با اسپري مرطوب مي کنيم.
2- تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام مي دهيم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهاي گردن به طوري که مو به دو قسمت مساوي تقسيم شود. بعد از تيزي يک کوش تا تيزي گوش ديگر به طور عمودي جدا مي کنيم . از قسمت استخوان برجسته ي پشت سر نيز بطور افقي جدا مي کنيم. پايين ترين لايه نزديک گردن را رها مي کنيم و بقيه را با کليپس ثابت مي کنيم تا مزاحم کار نشود.)

3- در اين مدل زاويه ي کوتاهي مو فقط صفر درجه است پس لايه ي اول را خوب شانه کرده با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم. اين لايه ، لايه ي راهنماست. سپس لايه لايه مو را باز کرده با توجه به قد راهنماي زير مو ها را با زاويه ي صفر درجه کوتا مي کنيم تا به مرکز سر برسيم
4- هر قسمت جهت خواب خودش کوتاه مي شود . دور مشتري مي چرخيم و لايه ها را کوتاه مي کنيم. مو به هيچ عنوان به سمت چپ يا راست کشيده نمي شود . منظورم اين است لايه هاي مو حرکت نمي کنند اين شما هستيد که بايد حرکت کنيد تا زاويه ي صفر درجه ي مو تغيير نکند و مو درست کوتاه شود.

5- سپس نوبت به قسمت هاي بغل سر مي رسد . يک لايه بطور افقي از يغل سر جدا کرده و با نزديک ترين لايه ي راهنما ي پشت گوش و با زاويه ي صفر درجه اين لايه را کوتاه مي کنيد. سپس لايه ي بعدي را هم همينطور يه طور افقي حدا کرده و کوتاه مي کنيم تا لايه ي بغل کاملا کوتاه شود. براي طرف ديگر نيز همين کار را انجام دهيد. و در نهايت چک افق را جهت حسن ختام کار انجام مي دهيم.

در اين مدل کوتاهي مو به حالت صاف و در انتها در امتداد يک خط راست افقي ديده مي شود .

مصري ويدل ساکسون: ( مخصوص موهاي کوتاه )

تقسيم بندي پنجگانه ي سر ا انجام مي دهيم . در اين مدل لايه ي اول موي پشت سر با زاويه ي 90 درجه کوتاه مي شود. بلندي اين لايه حدود 3 سانتي متر است . اين لايه کمي حالت پفي به مو ها مي دهد.
بقيه درست مثل موارد مصري ساده است بجز اين که قسمت هاي جلوي گوش را خوب شانه کرده و به پشت گوش مي کشيم و بعد همه را با راهنماي بغل گوش و با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم . اين قسمت را چون پشت گوش کشيده ايم کمي بلند تر و به حالت اريپ در مي آيد . و به همين علت اين قسمت را بعد از کوتاهي بصورت مستطيل هاي کوچک دوباره کنترل کرده و اضافات مو را بطورت اريپ کوتاه مي کنيم . در نهايت دو تيکه ي جلوي گوشها کمي بلند تر و به حالت اريپ و نوک نيز باقي مي ماند.

مصري فانتزي :

مصري فانتزي با چتري جلوي سر متمايز مي شود.

ابتدا مو را به صورت مدل مصري ويدل ساکسون کوتاه مي کنيم بعد يک مستطيل از هشت ابرو تا هشت ابرو ( يعني درست جايي از ابرو که به طرف پايين قوس برمي دارد ) يا به عبارتي از قله ي هر دو ابرو يک مستطيل از جلوي سر جدا مي کنيم و امتداد مي دهيم و يک لايه هم از مرکز سر بر مي داريم . اين مستطيل را با کليپس جدا مي کنيم. سپس بلندي قد چتري را که در اين مدل تا وسط دو ابرو است مشخص کرده و يک لايه ي کوچک از جلوي سر جدا کرده و به اندازه ي وسط دو ابرو کوتاه مي کنيم . اين لايه ، لايه ي راهنما است . سپس همه ي مستطيل جدا شده را با کمک لايه ي راهنما با زاويه ي نود درجه کوتاه مي کنيم . ( قد چتري جلو به دلخواه مشتري مي تواند بلند تر نيز باشد . حتما اين مورد را با نظر مشتري هماهنگ کنيد ) حالا اين مستطيل را به سه يا چهار مستطيل کوچکتر تقسيم کنيد و کوتاه بلندي موها ي آن را مرتب کنيد .
در عکس زيرموهاي جلوي گوش به عقب کشيده نشده و دقيقا به اندازه ي قدراهنماي پشت گوش کوتاه شده است.

مصري مدل ژان پيير:

تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام مي دهيم.

از پشت سر لايه ي اول با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي شود . اين لايه لايه ي راهنماست . لايه هاي بعد را تا مرکز سر با زاويه ي چهل و پنج درجه کوتاه مي کنيم . دور تادور سر مي چرخيم و هر لايه را در جهت خواب خودش با زاويه ي چهل و پنج درجه و به طور افقي کوتاه مي کنيم . قسمت هاي بغل را از زير با کمک بلند ترين قد راهنماي پشت گوش با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم . بعد قسمت هاي بغل را بسته به حجم مو به يک يا دو لايه تقسيم کرده و به طور اريپ به طرف صورت کشيده با در نظر گرفتن قد راهنما کوتاه مي کنيم. که باز حالت نوک تيزي به جلوي مو مي دهد . در آخر هم يک مستطيل از هست ابرو تا هشت ابرو جدا کرده و آن را با راهنماي بلندي دو طرف طول مستطيل کوتاه مي کنيم. درواقع کوتاه بلندي ها را مرتب مي کنيم.

مصري مدل سوفيا ( براي موهاي بلند) :

مدل سوفيا مانند مدل کلئوپاترا کاملا زا زاويه ي صفر درجه کوتاه مي شود . ولي در مدل کلئوپاترا انتهاي مو به حالت يک خط صاف ديده مي شود . براشينگ آن نيز به همان صورت است ولي در مدل سوفيا انتهاي مو به سمت داخل حلقه مي شود.
مانند مدل کلئوپاترا تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام دهيد. لايه ي اول از پشت سر با زاويه ي صفر درجه کوتا مي شود. در لايه ي دوم نيز با زاويه ي صفر درجه و با توجه به قد راهنماي زير نيم الي يک سانتي متر بلند تر کوتاه مي شود . بقيه ي لايه ها با در نظر گرفتن قد راهنماي زير کوتاه مي شود. اين نيم سانت بلندي باعث مي شود که مو به طرف داخل قشنگ حلق شود. و براشينگ آن نيز به سمت داخل است.
مدل هاي کلئوپاترا و سوفيا با درخواست مشتري مي توانند در جلوي سر چتري داشته باشند. که چتري کلتوپاترا بصورت صاف و چتري سوفيا بصورت کلوش است.

چتري کلتوپاترا بصورت صاف

چتري سوفيا بصورت کلوش
منبع:www.parswoman.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image