جستجو در محصولات

گالري پروژه هاي افتر افکت
گالري پروژه هاي PSD
جستجو در محصولات


تبليغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ايمن نيوز در صفحات
.. سيستم ارسال پيامک ..
کوتاهي مو و مدل هاي مصري
-(6 Body) 
کوتاهي مو و مدل هاي مصري
Visitor 2661
Category: دنياي فن آوري

مصري ساده يا مدل کلئوپاترا ( مخصوص موهاي بلند و متوسط):

1- مو را جهت خواب خودش شانه کرده و با اسپري مرطوب مي کنيم.
2- تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام مي دهيم. ( از فرق سر تا پس سر و امتداد همان تا انتهاي گردن به طوري که مو به دو قسمت مساوي تقسيم شود. بعد از تيزي يک کوش تا تيزي گوش ديگر به طور عمودي جدا مي کنيم . از قسمت استخوان برجسته ي پشت سر نيز بطور افقي جدا مي کنيم. پايين ترين لايه نزديک گردن را رها مي کنيم و بقيه را با کليپس ثابت مي کنيم تا مزاحم کار نشود.)

3- در اين مدل زاويه ي کوتاهي مو فقط صفر درجه است پس لايه ي اول را خوب شانه کرده با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم. اين لايه ، لايه ي راهنماست. سپس لايه لايه مو را باز کرده با توجه به قد راهنماي زير مو ها را با زاويه ي صفر درجه کوتا مي کنيم تا به مرکز سر برسيم
4- هر قسمت جهت خواب خودش کوتاه مي شود . دور مشتري مي چرخيم و لايه ها را کوتاه مي کنيم. مو به هيچ عنوان به سمت چپ يا راست کشيده نمي شود . منظورم اين است لايه هاي مو حرکت نمي کنند اين شما هستيد که بايد حرکت کنيد تا زاويه ي صفر درجه ي مو تغيير نکند و مو درست کوتاه شود.

5- سپس نوبت به قسمت هاي بغل سر مي رسد . يک لايه بطور افقي از يغل سر جدا کرده و با نزديک ترين لايه ي راهنما ي پشت گوش و با زاويه ي صفر درجه اين لايه را کوتاه مي کنيد. سپس لايه ي بعدي را هم همينطور يه طور افقي حدا کرده و کوتاه مي کنيم تا لايه ي بغل کاملا کوتاه شود. براي طرف ديگر نيز همين کار را انجام دهيد. و در نهايت چک افق را جهت حسن ختام کار انجام مي دهيم.

در اين مدل کوتاهي مو به حالت صاف و در انتها در امتداد يک خط راست افقي ديده مي شود .

مصري ويدل ساکسون: ( مخصوص موهاي کوتاه )

تقسيم بندي پنجگانه ي سر ا انجام مي دهيم . در اين مدل لايه ي اول موي پشت سر با زاويه ي 90 درجه کوتاه مي شود. بلندي اين لايه حدود 3 سانتي متر است . اين لايه کمي حالت پفي به مو ها مي دهد.
بقيه درست مثل موارد مصري ساده است بجز اين که قسمت هاي جلوي گوش را خوب شانه کرده و به پشت گوش مي کشيم و بعد همه را با راهنماي بغل گوش و با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم . اين قسمت را چون پشت گوش کشيده ايم کمي بلند تر و به حالت اريپ در مي آيد . و به همين علت اين قسمت را بعد از کوتاهي بصورت مستطيل هاي کوچک دوباره کنترل کرده و اضافات مو را بطورت اريپ کوتاه مي کنيم . در نهايت دو تيکه ي جلوي گوشها کمي بلند تر و به حالت اريپ و نوک نيز باقي مي ماند.

مصري فانتزي :

مصري فانتزي با چتري جلوي سر متمايز مي شود.

ابتدا مو را به صورت مدل مصري ويدل ساکسون کوتاه مي کنيم بعد يک مستطيل از هشت ابرو تا هشت ابرو ( يعني درست جايي از ابرو که به طرف پايين قوس برمي دارد ) يا به عبارتي از قله ي هر دو ابرو يک مستطيل از جلوي سر جدا مي کنيم و امتداد مي دهيم و يک لايه هم از مرکز سر بر مي داريم . اين مستطيل را با کليپس جدا مي کنيم. سپس بلندي قد چتري را که در اين مدل تا وسط دو ابرو است مشخص کرده و يک لايه ي کوچک از جلوي سر جدا کرده و به اندازه ي وسط دو ابرو کوتاه مي کنيم . اين لايه ، لايه ي راهنما است . سپس همه ي مستطيل جدا شده را با کمک لايه ي راهنما با زاويه ي نود درجه کوتاه مي کنيم . ( قد چتري جلو به دلخواه مشتري مي تواند بلند تر نيز باشد . حتما اين مورد را با نظر مشتري هماهنگ کنيد ) حالا اين مستطيل را به سه يا چهار مستطيل کوچکتر تقسيم کنيد و کوتاه بلندي موها ي آن را مرتب کنيد .
در عکس زيرموهاي جلوي گوش به عقب کشيده نشده و دقيقا به اندازه ي قدراهنماي پشت گوش کوتاه شده است.

مصري مدل ژان پيير:

تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام مي دهيم.

از پشت سر لايه ي اول با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي شود . اين لايه لايه ي راهنماست . لايه هاي بعد را تا مرکز سر با زاويه ي چهل و پنج درجه کوتاه مي کنيم . دور تادور سر مي چرخيم و هر لايه را در جهت خواب خودش با زاويه ي چهل و پنج درجه و به طور افقي کوتاه مي کنيم . قسمت هاي بغل را از زير با کمک بلند ترين قد راهنماي پشت گوش با زاويه ي صفر درجه کوتاه مي کنيم . بعد قسمت هاي بغل را بسته به حجم مو به يک يا دو لايه تقسيم کرده و به طور اريپ به طرف صورت کشيده با در نظر گرفتن قد راهنما کوتاه مي کنيم. که باز حالت نوک تيزي به جلوي مو مي دهد . در آخر هم يک مستطيل از هست ابرو تا هشت ابرو جدا کرده و آن را با راهنماي بلندي دو طرف طول مستطيل کوتاه مي کنيم. درواقع کوتاه بلندي ها را مرتب مي کنيم.

مصري مدل سوفيا ( براي موهاي بلند) :

مدل سوفيا مانند مدل کلئوپاترا کاملا زا زاويه ي صفر درجه کوتاه مي شود . ولي در مدل کلئوپاترا انتهاي مو به حالت يک خط صاف ديده مي شود . براشينگ آن نيز به همان صورت است ولي در مدل سوفيا انتهاي مو به سمت داخل حلقه مي شود.
مانند مدل کلئوپاترا تقسيم بندي پنجگانه ي سر را انجام دهيد. لايه ي اول از پشت سر با زاويه ي صفر درجه کوتا مي شود. در لايه ي دوم نيز با زاويه ي صفر درجه و با توجه به قد راهنماي زير نيم الي يک سانتي متر بلند تر کوتاه مي شود . بقيه ي لايه ها با در نظر گرفتن قد راهنماي زير کوتاه مي شود. اين نيم سانت بلندي باعث مي شود که مو به طرف داخل قشنگ حلق شود. و براشينگ آن نيز به سمت داخل است.
مدل هاي کلئوپاترا و سوفيا با درخواست مشتري مي توانند در جلوي سر چتري داشته باشند. که چتري کلتوپاترا بصورت صاف و چتري سوفيا بصورت کلوش است.

چتري کلتوپاترا بصورت صاف

چتري سوفيا بصورت کلوش
منبع:www.parswoman.com
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image