جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
تاريخچه واليبال در ايران
-(27 Body) 
تاريخچه واليبال در ايران
Visitor 10082
Category: دنياي فن آوري
ورزش واليـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسي يعني 89 سال قبل ، ( در سال 1388 ) توســــط جناب آقاي ميرمهدي ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ايـران آورده شد و از دارالمعلمين ورزش آغــاز بــه تــعــلــيــم گـرديد. بازي واليبال در ايران در ابتداي امر داراي قواعد خاصي نبود و به شــکــل هاي مختــلف آن را بـــازي مي کردند. فنون و تاکتيک هاي واليبال نيز مانند قوانين آن پايه و اساس اصولي نداشت و هر بازيکن به ابتکار شخصي و اختصاصي خود که اکثراٌبا مشت زدن يا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازي مي کرد. ليکن در سال 1302 شمسي با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجي قوانيني که در آن زمان در کشورهاي ديگر اجراء مي شد ، در ايران نيز تا حدودي از آن پيروي گرديد.
طول و عرض زمين در آن موقع 10×20 متر بود و در هر طرف زمين 9 تا 11 نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازي مي کردند. گردش يا چرخش بازيکنان به طور جدي وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلي که بيشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازي ميکرد از سال 1304 توجه بيشتري از جانب علاقمندان نسبت به اين ورزش معطوف گرديد و ظرف مـــدت کــمــي طرفداران بسياري جذب اين ورزش شدند ، به طوري که تمرينات واليبال در سه محل ، به طــور جدي و مستمر شروع و دنبال شد.

تاريخچه واليبال در ايران

اين سه محل عبارت بودند از :
1. دارالنعلمين ورزش 2. کلوپ شايسته يا اجتماعيون 3. کلوپ ورزشي کالج البرز.
محل سوم دراي امکانات و زمينهاي زيادتري بود و در نتيجه جوانان بيشتري به تمـريـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرين ، اولين مسابقه واليبال در سال 1304 بين دو تيم دارالمعلمين ورزش و کـــلوپ شايسته انجام گرديد که باهيجان فراوان توام بود. چون مسابقه براي مردم تازگي داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بيشتري بين دو تيم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هيجان آن افزوده شود. اين مسابقه مقدمه اي براي توسعه روز افزون اين ورزش گرديد.
براي تــمــريــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شايسته يا اجتماعيون ، مرحوم آقاي شمس الدين شايسته که ساليان دراز خدمات ارزنده اي در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسيار مي نمــود و خود نيز يکي از بازيکنان ورزيده آن دوره محسوب مي شد.

تاريخچه واليبال در ايران

از بازيکنان خوب دوران قديم ميتوان آقايان : حسن گوشه _ بديع الله مجذوب _ ناصرخان رفيعا _ دکتر علي کني _ دکتر علي يوسفي _ علي اکبر همايوني _ حاجي مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق رياحي و چارلي اسمعيل زاده _ اوشار _ نقابت و پاليزي را نام برد.بازي واليبال به تــدريج بمدارس راه يافت و در اندک زماني توسط مربيان فارغ التحصيل دارالمعلمين ورزش در مدارس و همچنين در شهرستانهاي کشور رواج و عموميت يافت.
شهرستان اصفهان اولين شهري بود که بعد از تهران در امر توسعه اين ورزش فعاليت داشت. اولين مــســـابـقه شهرستان هاي ايران بين دو تيم واليبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران ، برگزارشــد.
تهيه توپ واليبال يکي از مشکلات آن زمان بود و براي بازي واليبال اکثراً از توپ فوتبال استفاده مي شد. سرانجام اولين توپ واليبال توسط شخصي به نام قمشه اي ساخته شد.
در سال 1314 يکدوره مسابقه باشگاهي در تهران برگزار گرديد که تيم واليبال باشگاه دربند برنده جـام قهرماني گرديد. در همين سال نيز چند مسابقه دوستانه و تشويقي بين تيمهاي بانوان تــهـــران انجام شد.
در سال 1318 اولين دوره مسابقات واليبال قهرماني ايران همزمان با مسابقات ســـايـر رشــــته هاي ورزشي برگزار شد. در ابتداي تاسيس فدراسيون هاي ورزشي ( سال 1324 ) ، واليبال وبـســکـتبال داراي فدراسيون مشترک و تا سال 1336 به همين نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتي تـــحــت عنوان قهرماني باشگاهها ، دستجات آزاد ، انتخابي ، قهرماني مدارس و دانشکده هاي هر شهرستان و نهايتاً قهرماني کشور انجام مي گرفت.
اشــــغــال ايران توسط نيروهاي متفقين در جنگ جهاني دوم ، ارتباط ورزشي کشور ما به ويژه تيم هاي واليبال را با سربازان اين نيروها بهمراه داشت و راهي براي آشنا شدن با واليبال خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان يــک مسابقه دوستانه بين يک تيم از کشورمان با ارتش روســيــه در بنــدر انـزلي انجام شد که بنفع ايران خـــاتــمه يافت ( بازيکنان اين تيم عبارت بودند از : شاملو _ هاکوپيــان _ چـــارلي _ احـمدي نيا _ شادمان _ بزرگمهر _ خاتم _ ..... ). مسافرت ورزشکاران ايــن رشته چه به صورت شخــصــي و يـــا ورزشـي به خارج از کشور و مشاهده مسابقات واليبال خـــارجي تاثير فراواني براي واليبال ايران در بر داشــت و ايــن تغييرات از سال 1331 به بعدکاملاً محسوس بود و پاس هاي قوسي بلند به ابتکار آقاي محمد حسن اشــتــري ، و آبـشار زدن با روش جفت در واليبال ثمره اين مسافرت ها بود که در آن زمان آبشار زدن با روش لنــــگ رواج داشت ( يعني پرش به بالا به وسيله يک پا انجام مي شد) و کساني که با روش جفت آبشار مي زدند مورد پسند جامعه مربيان آنروز ايران قرار نمي گرفتند و مخالف آبشار زدن با روش جفت بودند.
ترجمه کتاب قوانين واليبال در سال 1333 توسط دکتر سيد ضياءالدين شادمان رئيس فـــدراسيون والــيــبال و بسکتبال وقت و تهيه و تنظيم آن به توسط آقاي کاظم رهبري رئيس تربيت بـــدنـــي آموزشگاه هــاي پــايــتــخت که از داوران ممتاز واليبال و چند رشته ورزشي در کشورمان بودند اقدامات ارزنده اي بود که شــکـل مــنظمي را در برگزاري مسابقات واليبال آن زمان فراهم نمود.
همچنين تمرينات منظمي در تهران و شهرستانها آغاز شد و برگزاري مسابقات شکل مناسب تــري پيدا کرد. تمرينات و مسابقات ادامه داشت.

تاريخچه واليبال در ايران

تاريخچه واليبال در ايران

در پــايـــان سال 1336 ، واليبال داراي فدراسيون مستقل شد و آقاي اميرعباس امين بسمت اوليــن رئيس فدراسيــون واليبال منصوب گرديد. علاقمندي و دلسوزي آقاي امين موجب شد که فعاليت اساسي واليبال و رقــابت بين تيم ها از اين زمان در کشور آغاز شود. آغاز واليبال نوين را مي توان از بدو رياست اميرعباس امين و دبير فدراسيون واليبال آقاي حسين جبارزادگان که از مربيان لايق و با قدرت واليبال و بسکتبال بود بحساب آورد. مسابقات و برنامه هاي تمريني تيمها به صـــورت وسيع تر و با کيفيت بيشتري تعقيب مي شد.
در سال 1337 براي اولين بار تيم ملي واليبال مردان پاکستان به تهران دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تيمهاي ملي وباشگاهي و ارتش انجام گرفت که پاکستان در چهار مسابقه پياپي با تيــم ملي و تيمهاي ديگرمان سه بر صفر پيروز شد ولي در پنجمين مسابقه با تيم ارتش که در هــــواي آزاد و با توپ لاستيکي انجام شد سه بر دو شکست خورد. تيم ملي واليبال مردان کشورمان براي اولين بار در اين سال تشکيل شد. شکست در اين مسابقات ، واليبال ما را از خواب بيدار کرد و با بهره گيري از اين تجربه ، تمرينات تيم ها ، با شکل منظم تري ادامه يافت.
چند ماه بعد تيم ملي مردان ايران به مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي 1958 توکيو اعزام شد. اعضاء تيم را هشت بازيکن به ترتيب کمال پورهاشمي ، عبدالمنعم کمال ، محمد اسمعيل اشتري ، محمد شريف زاده ، عــبــاس تــهــراني ، مـحمود عدل ، حسينعلي اميري و سياوش فرخي و مربي تـــيم آقاي فــريــدون شريف زاده که از استادان بزرگ واليبال ، بسکتبال و فوتبال بودند و قبلاًعضويت در تيم هاي گالاتا سراي ترکيه را داشتــنــد و يـــک ســرپــرســت آقاي امير عباس امين تشکيل مي دادنـــد و داور همراه تيم ، آقاي ابراهيم نعمتي و بازيکن نهم تيم آقــاي شــعــبـان محمدي از ليست 125 نــفـري اعزامي به بازيهاي آسيائي توکيو بدون علت حذف شــدنــد. اين تيم که براي اولين بار در چــنيـــن رويداد مهمي شرکت کرده بود ، توانست در ميان کليه تيمهاي شـــرکـــت کـننده با افتخار و سربلندي مقام دوم مسابقات را کسب نموده و مدال نقره اولين دوره مسابــقــات واليبال بازيهاي آسيائي را بــه ارمغان آورد. پس از اين مسابقات ، فعاليت بيــن الــمللي بيشتري در ورزش واليبال ايران آغاز شد. اعزام مربيان و داوران به کلاسهاي بين المللي ، دعوت از تيم هــاي زنان و مردان خارجي به کشور و اعزام تيمهاي ملي زنان و مردان به تورنمنت ها و مسابقات رسمي بين المللي مانند بازيهاي آسـيائي ، مسابقات قهرماني آسيا ، قهرماني جهان ، دانشجويان جهان ، ارتشهاي جهان ، ناشنوايان جــهـان ، معلولين جهان و راه آهن هاي جهان و جام هاي جمهوريت ترکيه و غيره ، از اهم اين فعاليــت هـا مي باشد ، که در اين تاريخچه از مربيان و داوران بين المللي ايران بازيکنان تيمهاي ملي نـام بــرده خواهد شد. مسابقات مهم بين المللي که تيمهاي ملي و ديگر تيمهاي نهادها و ارگانها کشور ما در هر رده سني چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده اند بهمراه اسامي کليه بازيکنان تــيــم مـــلي در رده هاي سني مختلف که از سال 1337 تاکنون ( سال 1379 ) با تيمهاي مختلف بــازي کرده اند در اين تاريخچه به ترتيب با نام معرفي مي شوند.
در رويـداد هاي داخلي ، برگزاري مسابقات واليبال ليگ سراسري ايران با عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهاي 1353 ، 1354 و 1355 انجام شد و مسابقات بين المللي دهه فجر و ليگ هاي برتر و دسته اول باشگاهها كه از سال 1372 تاکنون سال 1385 انجام مي شوداز اهميت ويژه اي برخوردار بوده و در رواج و گسترش و پيشرفت واليبال در کشور تاثير فراوان برجاي گذارده است.
مسابقات رسمي تا کنون ( سال 1385 ) تيمهاي ملي واليبال زنان و مردان و ساير تيمهاي والــيــبال نهادها و ارگانهاي ايران شرکت نموده و توانسته اند مقام قابل معرفي را در آسيا يا جهان بدســـت آورند به ترتيب زير اعلام مي شود :
1. مقام دوم بازيهاي آسيائي 1958 ميلادي در توکيو مردان ، مدال نقره.
2. کسب مقام قهرماني ( اول ) ارتشهاي جهان ( سيزم ) و مدال طلا در تهران سال 1347 شــمــسي ( مردان ).
3. رتبه سوم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي بانکوک بسال 1966 ( زنان و مردان ).
4. رتبه پنجم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي بانکوک سال 1970 ( مردان ).
5. رتبه چهارم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي بانکوک سال 1970 ( زنان ).
6. رتبه پنجم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي تهران سال 1974 ( زنان ).
7. رتبه چهارم در مسابقات واليبال بازيهاي آسيائي تهران سال 1974 ( مردان ).
8. مقام قهرماني ناشنوايان جهان سال 1976 ( مدال طلا ) (مردان ).
9. مقام قهرماني ارتشهاي جهان ( سيزم ) سال 1979 ( مدال طلا ) ( مردان ).
10. مقام قهرماني معلولين جهان در سال 1985 ( مدال طلا ) ( مردان )
11. مقام قهرماني معلولين جهان در سال 1986 ( مدال طلا ) ( مردان )
12. مقام قهرماني مسابقات واليبال معلولين جهان در سال 1989 در تهران ( مدال طلا )
13. مقام قهرماني مسابقات ناشنوايان جهان.
14. رتبه ششم مسابقات واليبال قهرماني آسيا در بحرين سال 1981 ( مردان ).
15. مقام چهارم در اولين دوره مسابقات قهرماني نوجوانان جهان در دوبي سال 1990 ( مردان ) که بسيار ارزشمند است.
16. مقام پنجم در مسابقات قهرماني باشگاههاي آسيا در هيروشيما سال 1992 تيم باشگاه بنياد شهيد ( مردان ).
17. مقام چهارم در مسابقات قهرماني جوانان آسيائي در تهران سال 1993 ( مردان ).
18. مقام پنجم در مسابقات قهرماني باشگاههاي آسيائي در هيروشيما سال 1993 تيم باشگاه بانک ملي ايران ( مردان ).
19. مقام اول در مسابقات انتخابي جوانان جهان در تايلند سال 1993 ( مردان ).
20. مقام پنجم در مسابقات قهرماني آسيا در تايلند سال 1993 ( مردان ).
21. مقام قهرماني جوانان آسيا در تهران سال 1998 ( مدال طلا ) مردان از وقايع مهم است.
22. مقام اول مسابقات واليبال آسياي مياني – بزرگسالان ( مدال طلا ) مردان در سال 1998 در تهران.
23. مقام اول تورنمنت انتخابي جوانان جهان در منطقه آسيا که تيم ملي جوانان براي شرکت در مسابقات قهرماني جوانان جهان در بحرين انتخاب شد سال 1377 شمسي.
24. مقام دوم تورنمنت انتخابي قهرماني جهان – بزرگسالان در تهران _ تيم ملي براي شرکت در مسابقات قهرماني جهان در ژاپن انتخاب شد 1376 شمسي.
25. مقام نهم قهرماني نوجوانان جهان در تهران سال 1997.
26. مقام نهم قهرماني جوانان جهان بحرين سال 1997.
27. مقام هشتم قهرماني جوانان جهان در تايلند سال 1999.
28. مقام پنجم قهرماني بزرگسالان آسيا در تهران سال 1378 شمسي.
29. مقام دوم قهرماني باشگاههاي آسيا در سال 1998 در لبنان ، تيم باشگاه پيکان تهران.
30. مقام سوم قهرماني باشگاههاي آسيا با عنوان اولين دوره کاپ کنفدراسيون واليبال آسيا در سال 1999 در چين ، تيم باشگاه پيکان تهران.
31. مقام دوم قهرماني باشگاههاي آسيا با عنوان دومين دوره کاپ کنفدراسيون واليبال آسيا در سال 2000 در تايلند _ تيم واليبال باشگاه پيکان تهران.

واليبال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران
 

تاريخچه واليبال در ايران

در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، بعلت تعويض هاي پي در پي رئيس فدراســيــون و تـغييرات وسيع در کادر هيئت رئيسه ، برنامه هاي واليبال شکل پايداري نداشت و مــســابــقـــات بــيــن الــمـللي چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گرديد و فقط کوشش مي شــد در زميــنــه ورزش عــمــومــي گـسترش وسيع تري بوجود آيد و مسابقات قهرماني کشور نيز همــه ساله انجام گردد. اعزام داوران به کلاسهاي داوري بين المللي تقريباً شکل منظمي داشــت ، امــا اعزام مربيان به کلاسهاي بين المللي قطع گرديد.
کم کم برنامه ها و مسابقات واليبال در سراسر کشور شکل بهتري بدست آورد. از لحاظ کــيـفيت تــعــداد تيمهاي بيشتري در مسابقات شرکت نمودند ، ولي تماسهاي بين المللي به ويژه تيم هــاي قدرتمنــد بــه هـمان ترتيب متوقف باقي مانده بود. با فعاليتي که طي چند سال اخير از سال 1368 تا کنون 1385 آغاز شده است و با استعدادي که جوانان کشور در اين رشته از خود نشان داده اند ، به ويژه در مسابقات قهرماني نوجوانان جهان که در دوبي برزگزار شد ، و تيم ملي نوجوانان کشورمـان با سربلندي کامل مقام چهارم اين مسابقات را بدست آورد. و همچنين مقام چهارم قهرماني جــوانـان آسيائي در تهران و کسب مقام اول در مسابقات انتخابي جوانان جهان در تايلند که انعکاس جهاني فراواني داشت و از همه مهمتر طي سه سال گذشته ( سالهاي 76-77و 78 ) مـــوفــقــيــت هـــاي چــشــمــگــيري نـصيب تيم هاي ملي ما شد بويژه کسب مقام قهرماني تيم ملي واليبال جوانان در مسابقات واليبال قهرماني جوانان آسيا که در سال 1377 در تهران برگزار شد علاقمندان اين رشته را چند برابر نمود.
طرح و آغاز برنامه مسابقات واليبال بين المللي دهه فجر انقلاب اسلامي از سال 1365 تا سال 1379 از ديـگـر رويــدادهــاي ارزنده واليبال بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي اســت که دگرگوني فراواني در واليبال کشورمان بوجود آورده است.
اميد مي رود که آينده بهتر و روشن تري در انتظار واليبال کشورمان باشد که بــايـــد بـه حــسـاب برنامه ريزي صحيح و دقيق فدراسيون واليبال گــذارده شـود ، به ويژه حضور مســتـمر و ارائه خط مشي هاي صحيح و کمک هاي بسيار ارزنده آقاي حاجـــي مــحـمدرضا يــزدانـي خرم رئيــــس فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران که در همه زمينه ها در کسب موفقيت هـــاي ياد شـــده سهم اصلي و گرانبهائي داشته است. آقاي يزداني خرم از اواخر سال 1368 به رياست فــدراسـيون واليبال منصوب شده اند. كه تا اين فعاليت تا نيمه سال 1385 ادامه داشت.
در رويــداد هـــاي داخــلــي ، بــرگــزاري مــسابقات ليگ هاي سراسري برتر ( سوپر ليگ ) ، ليگ دســـته اول ، دسته دوم ، دسته سوم بزرگسالان و جوانان بشکل نوين و با هــمـکاري مديران کل تربـيت بـــدني و روساي هيئت هاي واليبال استانهاکه زحــمــات آنــهــا قابل تقدير است و با همياري صميمانه مديران و روساي باشگاههاي شرکت کننده در ليگ ها و ساير مسابقات قهرماني کشور از اهميت خــاصـي برخوردار بوده و اثـــرات جــالــب توجهي را بهمراه داشته که در سال 1378 اين اثرات کاملاً محسوس و نــتيجه بخش بوده است ( کسب مقام قهرماني توسط تــيم ملي جوانان کشورمان در چندين نوبت و شرکت تـــيــم هاي ملي جوانان و بزرگسالان کشورمــان در قهرماني هاي جهان ). اميد است بــرگــزاري ايــنگونه مسابقات موجب درخشش بيشتر والــيــبـال کشورمان در آينده در جهان گردد.
تشکيل کلاس هاي داوري و مربيگري بين المللي در طول 10 سال و سالهاي قبل از آن ثــمــرات نيکوئي براي واليبال در برداشته است.

روساي فدراسيون واليبال از اواخر سال 1336 تاکنون
 

آقايان :
1. امير عباس امين از سال 1336 الي 1342
2. کاظم رهبري از اواخر سال 1342 الي 1346
3. علي اکبر مير فخرائي حدود 8 ماه سال 1347
4. کمال خانلي 1347 الي 1348
5. فريدون فرخ نيا از 1349 تا 1351
6. تيمسار سرلشگر مهدي خزائي 1351 تا 1353
7. فرهاد مسعودي از 1353 تا 1356
8. سرکار سرهنگ منوچهر شاپوري از اواخر سال 1356 الي 1357
9. محمود عدل سال 1358
10. غلامرضا جباري از اواخر سال 1358 تا 1360
11. جابر خلف زاده از 1360 تا اول سال 1361
12. حسين عليرضائي تهراني از نيمه اول سال 1361 تا 1363
13. غلامرضا جباري از نيمه دوم سال 1363 تا 1365
14. پرويز خاکي از حدود پايان سال 1365 تا 1368
15. محمدرضا يزداني خرم از اواخر سال 1368 تاکنون کنون طولاني ترين زمان رياست.
16. محمدرضا داورزني از 20 آبانماه سال 1385

بازيکنان تيم ملي از سال 1338 تا اول سال 13791379
 

بازيکنان ديگري علاوي بر هشت يازيکن شرکت کننده در بازيهاي آسيائي 1958 توکيو که در صفحات قبل از آنها نام برده شده و از سال 1338 تا کنون 1379 عضويت در تيم هاي ملي مردان در رده بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان را داشته اند بشرح زير معرفي مي شوند :
11. مسعود ماتاباني
12. خسرو ايمر احمدي
13. حسن كرد
14. محمود مطلق
15. مجتبي مرتضوي
16. محمد البرز
17. جهانگير قوام
18. چنگيز انصاري
19. اكبر قادري
20. مسعود صالحيه
21. خسرو گلستاني
22. فاروق فخرالديني
23. حسين جهانشاه
24. حسين درستيان
25. جعفر طاهري
26. خليل پاك نظر
27. حسين عليرضائي تهراني
28. بهمن بهشتين
29. محمد همت يار
30. قربانعلي شقاقي زاده
31. مقصود حاج جعفر
32. يحيي مستوفي
33. اكبر تنها
34. محمد قنبريان
35. مسعود فرهيد
36. بيژن روحي
37. شهريار ملك ايمن
38. حسن كبيري
39. هادي نوريان
40. ناصر خوئي
41. خسرو ابراهيم
42. محمود نظامي
43. نادر پاكرو
44. يداله كارگر پيشه
45. محمدكريمي
46. حسين بهرام صفت
47. دكتر نامدار
48. جمس پارسيان
49. محمد علي حيدرخان
50. حسن انصاري
51. ناصر مير خزائي
52. محمدرضا قاصدي
53. مسعود ميربابا
54. عباس شريفي
55. جمشيد قديري
56. محمد مهدي نياكان
57. خسرو ملك پور
58. محمد ملك لو
59. فريبز استخري
60. مهدي صابر پور
61. مصطفي ذوقي نژاد
62. ماشااله فرخ منش
63. محمود ميرفتاحي
64. حسن كيوان
65. رضا چيتگر
66. احمد پوركاشيان
67. محمود چايچي
68. محمد طاهري
69. علي طاهري
70. حسن شمشيري
71. عزيز پرتوي
72. محمود محب
73. ابراهيم حيدري
74. علي تازروني
75. منوچهر آخشين
76. اسماعيل حبييبي
77. جلال شاه حسيني
78. بهمن نايب اصل
79. مهدي رزاقي
80. ارژنگ مهاجر
81. علي صبوحي
82. رحيم قارصي
83. پرويز كاظمي
84. جلال شاهسون
85. ناصر نظافت دوست
86. احمد نعمت زاده
87. بيژن كاظمي
88. جاويد نجفي
89. داود اللهياري
90. ابراهيم وطن پرست
91. علي موذن
92. قاسم تاجري
93. حسين آبادي
94. بهمن سلطاني
95. حسين رجائي
96. مجيد اسكوئي
97. باي محمد دوجي
98. جواد محتشميان
99. مجيد آزمون
100. مرتضي بهرامي نيا
101. مجيد ساداتي
102. امير حجازي نو
103. توحيد جمالي
104. حبيب کوزه لي
105. خليل آزمون
106. محمدرضا سيف نوري
107. جهانگير تراب÷ور
108. حميدرضا اميري نيا
109. محمد معصوميان
110. فرزين خسروي اسکوئي
111. حسين همادي
112. بهنام جلوه
113. غلامرضا جاويدي
114. اکبر نائيني
115. احمد لاهوتي
116. غياث الدين صحنه
117. اصغر نائيني
118. ايرج مظفري
119. سعيد حجازيان
120. جاويد محسني نيا
121. محمدرضا آخوندزاده
122. مسعود آمارت
123. محمد مستوفي
124. ارسلان درگاهي
125. عبدالعلي نبي
126. محمدرضا دامغاني
127. سيد مهدي ابوترابيان
128. منصور احمدي
129. فرزاد فرهاديان
130. بهرامي راد
131. بابک مظفري
132. رضا نوري
133. فرشاد سعيدي
134. رحمت نوري
135. محمد صادق شعبان خمسه
136. بهروز امکاني
137. سيد مهدي امکاني
138. نادر عزيزيان
139. اميد عقيلي
140. اميرحسين نفر
141. حسين مرسلي ( ملي جوانان )
142. کيوان مجردي
143. مرتضي حق شناس ( ملي جوانان )
144. مرتضي اکبري فر ( ملي جوانان )
145. کريم کيا ( ملي جوانان )
146. آرش طبيب زاده ( ملي جوانان )
147. عبدالرضا فرجي ( تيم ملي جوانان )
148. بهروز عطائي
149. حميدرضا عقيلي ( تيم ملي جوانان )
150. حسين اولادي ( ملي جوانان )
151. مهران فرجي ( ملي جوانان )
152. حشمت اله اميدي ( تيم ملي جوانان )
153. فريبرز اميدوار
154. عباسعلي ميرحسيني
155. جلال لطيف زاده
156. ساسان خداپرست
157. عليرضا اماني
158. عظيم جزيده
159. محمد حسين نجاتي
160. حسين معدني
161. اميرحسين منظمي
162. محمدرضا تندروان
163. رضا عصاري نائيني ( ملي جوانان )
164. پيمان اکبري
165. محمدرضا تابعي
166. عباس قاسميان
167. محمد ترکاشوند
168. سعيد رضائي
169. علي نقدي
170. بهنام محمودي
171. رضا شهابي
172. غلامرضا مومني مقدم راد
173. رهبر اسفندياري ( جوانان )
174. علي خبارگه ( جوانان )
175. احمد مساجدي
176. محمد مهدي شريعتي ( جوانان )
177. حسين يعقوب نژاد ( جوانان )
178. رضا رنجبر
179. غلامحسين مدني
180. مجيد تابش نژاد
181. محمد عمده ياثي
182. رضا ابراهيمي
183. بهرام جعفر پور
184. سيد امير احمدي ( جوانان )
185. فرهاد کاوه آهنگران ( جوانان )
186. عليرضا بهبودي
187. علي خبارگه ( جوانان )
188. عباس فتحي ( نوجوانان )
189. محمدرضا جودکي ( نوجوانان )
190. مهرداد سلطاني ( نوجوانان )
191. نصير جزيده ( جوانان )
192. حسين مقدم راد ( جوانان )
193. مصطفي مظفري ( نوجوانان )
194. مرتضي شياري ( جوانان )
195. افشين عليائي ( جوانان )
196. عليرضا نادي ( جوانان )
197. مهدي صادقي ( جوانان )
198. آق محمد لاق ( جوانان )
199. فرامرز سميعي
200. حسين پرموز
201. کيانوش سليماني
202. عبداللحد ارمغي
203. عليرضا افشاري
مهم :
تيم ملي نوجوانان جمهوري اسلامي ايران در سال 1989 ميلادي مقام چهارم اولين دوره مسابقات قهرماني نوجوانان جهان را که در دوبي برگزار شد کسب نمود. اين اولين موفقيت در صحنه قهرماني جهان بود که نوجوانان ما توانستند براي واليبال کشور جمهوري اسلامي ايران افتخار بزرگي را به ارمغان آورند.
1. سرپرست : حسين بهرام صفت
2. سرمربي : حسين مهرانپور
3. مربي : جعفر هوتهم
4. ابراهيم سن سبيلي : بازيکن ( ابراهيم سن سبيلي در مسابقات قهرماني نوجوانان جهان در دوبي بعنوان کامل ترين بازيکن نوجوانان جهان انتخاب شد).
5. محمد حسين نجاتي بازيکن
6. حسين ذوالنوريان بازيکن
7. عليرضا اماني بازيکن
8. اردشير کريم يار بازيکن
9. عثمان سن سبيلي بازيکن
10. علي ميرعابدي بازيکن
11. جلال لطيف زاده بازيکن
12. محمد عمده غياثي بازيکن
13. طواق ايزدي بازيکن
14. علي صادقيان بازيکن
15. علي اصغر حجازي نو بازيکن

اعضاء تيم ملي واليبال جوانان جمهوري اسلامي ايران که مقام چهارم قهرماني آسيا را در سال 1371شمسي ( 1992ميلادي) در تهران کسب نمودند :
 

1. سرپرست کل : حسين حسيني
2. سرمربي : ايوان بوگاينکوف( از کشور لتوني )
3. سرمربي : يداله کازگر پيشه
4. مربي : عليرضا معمري
بازيکنان :
5. محمد عمده غياثي (کاپيتان تيم )
6. محمد حسين نجاتي
7. جلال لطيف زاده
8. مهدي ايماني
9. حسن شاهسون
10. ساسان خداپرست
11. عظيم جزيده
12. منصور محسني
13. اميد عقيلي
14. اردشير کريميار
15. رضا بنيادي
16. محمود کسعلي
تيم ملي جوانان ايران در سال 1993 ميلادي ( مطابق با 1372 شمسي ) در مسابقات انتخابي قهرماني جوانان جهان ( منطقه آسيا در تايلند ) مقام نخست.

مربيان بين المللي ايران از شروع واليبال تا سال 1379 شمسي
 

1. ابراهيم نعمتي اولين مربي بين المللي _ داراي کاتاگوري 1 و 2 از کلاسهاي بين المللي واليبال در کشور ژاپن و چکسلواکي.
2. داود دارابيان
3. رضا هدايتي
4. حسن کرد
5. مسعود صالحيه
6. فريده فرزام
7. ماري تت
8. نسرين بختياري
9. فاروق فخرالديني
10. محمد دراني
11. غلامرضا صابر
12. سيد حسين صفاري
13. حسين بهرام صفت
14. اشرف وحيديان
15. جمشيد آيريا
16. خسرو قبادي
17. رضا مهربان
18. بيژن نوذري
19. رحمت اله مصلائي
20. حبيب اله فروزنده
21. حسن کبيري
22. ماشااله فرخ منش
23. غلامحسين فرجامي
24. آقايان : بوش آريا ، محمود چايچي ، غلامرضا توانائي و غلامرضا عناصري نيز در کشور ژاپن و کره دوره هاي تمريني را با مربيان اين کشورها گذرانده اند.
25. حسين مهرانپور
26. حسن منصوري
27. حسين توسلي
28. اميدوار حاتمي
29. مهدي صابرپور
30. محمدعلي حيدر خان
31. جواد محتشميان
32. حسن کوچک زاده
33. يداله کارگر پيشه
34. عليرضا معمري
35. محمد حسين عمده غياثي
36. فرهاد اعرابي
37. هوشنگ حق شناس
38. حسن رهنما
39. جعفر رهنما
40. مجيد ارگي
41. رضا وکيلي فرجاد
42. رسول بنائي
43. اسماعيل حبيبي
44. قاسم توکلي
45. اسماعيل حاج قاسم
46. پرويز ميرزائي
47. علي ستوده روان
48. سيد محمد دلاورخان
49. محمدکاظم بازرگاني گلشن
50. بهمن سلطاني
51. حسن شاليسي
52. عباس اماني شهرک
53. ابراهيم حيدري
54. بهمن دلقندي
55. محمد صادق اميري
56. عطاءاله صادقي
57. ميررحيم ميرحيدر قارصي
58. ابراهيم وطن پرست
59. نوري آزمون
60. ابوالقاسم کردبچه
61. ولي اله برق لشگري
62. سيد جواد محمدي
63. رحيم حجار
64. فريد صائبي
65. حسين نژاد
66. حسين حسيني
67. ابراهيم ابارشي
68. ميترا روحي دهکردي
69. سيما صديقي
70. خسرو ابراهيم
71. پرستو سادات صفي زاده
72. طوبي بهپوري
73. عزت الزمان بازياري
74. فرشته روان شاد
75. حسن لبلاني
76. خسرو سلفي
77. حسين عليرضا تهراني
78. خوشگلدي صحنه
79. حسن معئن نژاد
80. قاسم تاجري
81. محمود درستي
82. محمد صادق پشنگ
83. جعفر هوتهم
84. غفار درخشنده
85. مينا فتحي
86. خديجه شپنجي
87. باقر سليمان نژاد
88. حميد موحدي
89. محمد رضائي
90. بهرام سپه پناه
91. ناصر شهنازي
92. يوسف نعلبندي
93. احمد پورکاشيان
94. مير ابوالحسن واحدي
95. حسين وديعتي
96. هاشم صفائيانپور
97. احمد نيمافر
98. محمود عبداللهيان
99. آلبرت عيسي قوليان
100. منصور ربيعي
101. علي پرويزي
102. محمد صادق مير شمسي
103. محمدرضا فتوت
104. اکبر نائيني عصاري
105. عباس برقي خامنه
106. بيژن کاظم جو
107. جمشيد قديري شاد
108. محمدحسين کوشکي
109. عزيز پرتوي
110. نادر شاوندي
111. حسين آبادي قلعه
112. کريم قصاب تبريزي
113. خلج آقائي
114. علي اکبر محمدمرادي
115. انوشيروان شريف نيا
116. بهروز شاه غيبي
117. فرهاد داخم
118. علي پور عروجي
119. جواد پرورش
120. مسعود کامروامنش
121. بيوک عالميه
122. حامد شادمند
123. حسين دهقاني
124. محسن قهرماني
125. سعيد عقيلي
126. منصور خراساني
127. يحيي قلي يزدان ستا
128. بهزاد بزرگزاد مقيم
129. کريم نگهبانب راد
130. مصطفي ذوقي نژاد
131. علي اصغر ميرعابدي
132. گيتا نادر پور
133. خديجه نامدار
134. سهيلا برمور
135. منيژه منصور صادقي
136. رضا وکيلي فرجاد
137. حسن رستمي نژاد
138. علي موذن
139. عليرضا خوشروئي
140. اسداله شاهمرادزاده
141. سيد نظام الدين رضواني
142. بهمن تاروردي زاده
143. حسين سالاري
144. جواد گلگار
145. حسين جانبخش
146. سعيد حجازيان
147. مصطفي کارخانه
148. سيد تقي محمودي روحاني
149. نادر ناصري اصل
150. حميد ساداتي
151. محمد ميري دوماري
152. غلامعلي روستائي
153. غلامرضا مددپور
154. قاسم ابراهيم زادگان
155. اباصلت عابد
156. محمدرضا عليجاني
157. علي ياوري
158. فتح اله سيد حسيني
159. کيوکرث کرده
160. سيف الدين آذر هوش
161. محمود نظافتي
162. داود آهنگري نميني
163. ايرج زاد رفيعي مقدم
164. مجيد مصباح
165. حسن سبزه پرور
166. کامران تبريزي نميني
167. سيد مصطفي حسيني
168. محمد مستوفي
169. حسين وزيري
170. منوچهر اسدي پويا
171. جبار قوچان نژاد
172. نادر شهنازي کوزه کناني
173. مجيد خليلي
174. حميد راهجرديان
175. حسين مقدم حسيني
176. جمشيد عليياري
177. خسرو سماوي
178. مرتضي عهدي
179. مير مسعود کامران
180. محمد گهرور
181. جهانگير تراپور
182. حسن فغاني
183. محسن افسونيان
184. فرهاد سيستاني
185. صغري نژاد نايبي
186. آذر خزائي
187. فاطمه زاهرا خزائي
188. حبيبه پاشائي
189. ماندانا مرتب
190. مينا جعفري
191. زيبا خلج هدايتي
192. فيروزه مقدم
193. حميرا بندگانيان
194. پريسا بحريني نژاد
195. بتول منتظر القائم
196. پروين يادآور
197. سودابه پورشهماري
198. مرضيه مرادي
199. محبوبه سليم
200. فاطمه شب خيز
201. فاطمه نظري
202. پري فردي
203. کبري صادقي
204. نگار قصاب زاده
205. فلورا کرکي
206. فرحناز منعمي
207. پريدخت با پيري
208. فاطمه اسمعيل زاده
209. راضيه سيف زاده
210. ملوک سيف زاده
211. فريبا صادقي
212. ميترا شعبانيان
213. ليلا موتابيان
214. شيوا آزاد فدا
215. صديقه کعبي زاده
216. کبري صادقي حقيقي
217. ويکتوريا پروانه
218. زهرا رسولي
219. مهديه روحاني
220. سکينه خرازي
221. محبوبه زرنويس زاده
222. ثريا يگانه
223. کاشف الحق
224. الهه ذيغم پور
225. اکرم رشيدي
226. مرضيه داوطلب
227. نازآفرين فنودي
228. مهرانگيز جمشيدي
229. سيمين حق شناس
230. حميرا عباسي
231. آذر محبوبي
232. عزت نقوي
233. بنفشه اخوان
در كار سازندگي بازيكنان تيم هاي ملي ما داشته است. ضمناَ آقاي ميلوسلاواييم مربي سابق تيم ملي ما ، در سالهاي 1996 الي 1999 بعنوان رئيس كميته مربيان فدراسيون جهاني واليبال انتخاب شده است.

عضويت اعضاء ايراني در فدراسيون بين المللي و كنفدراسيون واليبال آسيا
 

در سال 1354 شمسي ، ابراهيم نعمتي بعضويت هيئت رئيسه ( مدير ) در كنفدراسيون آسيا انتخاب شد.
در سال 1355 شمسي ، مصطفي كدخدازاده بعضويت كيمته قوانين كنفدراسيون واليبال آسيا برگزار شد.
در سال 1367 شمسي ، كنگره بين المللي واليبال المپيك سئول ابراهيم نعمتي را به عضويت كميته داوري فدراسيون بين المللي واليبال F.I.V.B انتخاب نمود كه براي كشور ما حائز اهميت فراوان بود.
در سال 1368 شمسي ، كنفدراسيون واليبال آسيا كاوه سرحدي را به عضويت كميته قوانين و محمود حداد را بعضويت كميته اطلاعات انتخاب كرد.
در سال 1370 شمسي ، داريوش جمالي و اميدوار حاتمي به ترتيب در كميته اطلاعات و كميته قوانين كنفدراسيون واليبال آسيا بجاي محمود حداد و كاوه سرحدي معرفي شد.
در سال 1375 و 1376 كنفدراسيون واليبال آسيا مجدداَ ابراهيم نعمتي را به عنوان عضو كميته داوري و كاوه سرحدي را بعنوان عضو كميته مسابقات برگزيد.
در دسامبر 1993 ( آذر 1372 ) اجلاس كنفدراسيون واليبال آسيا با شركت 29 كشور عضو در كشور بحرين تشكيل شد. مهمترين مسئله انتخاب اعضاء هيئت رئيسه ، روسا و اعضاء كميته هاي وابسته بود. در اين اجلاس آقاي محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران با 28 راي ( از جمع 29 راي ) ، با راي با ارزش براي مدت چهار سال بعضويت هيئت رئيسه كنفدراسيون واليبال آسيا انتخاب شدند كه براي كشور ما حائز اهميت فراوان است. در اين اجلاس اعضاءهيئت رئيسه كنفدراسيون ، آقاي كاوه سرحدي را بعضويت كميته مسابقات و آقاي محمود عدل را بعضويت كميته واليبال ساحلي ( واليبال روي ماسه ) انتخاب نمودند.
همچنين اعضا رئيسه كنفدراسيون ، ادامه عضويت آقاي اميدوار حاتمي رئيس كميته داوري واليبال كشورمان را در كميته قوانين كنفدراسيون آسيا براي يك دوره كميته داوري واليبال كشورمان را در كميته قوانين كنفدراسيون آسيا براي يك دوره چهارساله ( تا سال 1376 ) تمديد و مورد تائيد قرار داد.
انتخاب چهار عضو هيئت رئيسه واليبال ايران در كنفدراسيون واليبال آسيا از رويدادهاي مهم سال ورزشي 1372 مي باشد مه معرف فعاليتهاي فدراسيون واليبال ايران در صحنه هاي جهاني و ثمره مديريت ارزشمند آقاي يزداني خرم است.

اعضاء ايراني عضو كنفدراسيون واليبال آسيا و فدراسيون بين المللي در سال 1379 ( 2000 ميلادي )
 

1. آقاي محمدرضا يزداني خرم ـ عضو هيات رئيسه كنفدراسيون واليبال آسيا AVC
2. آقاي ابراهيم نعمتي ـ عضو كميته داوري كنفدراسيون واليبال آسيا AVC و مدرس FIVB براي تدريس در كلاس هاي داوري بين المللي
3. آقاي محمود عدل ـ عضو كميته واليبال ساحلي كنفدراسيون واليبال آسيا AVC
4. آقاي كاوه سرحدي ـ عضو كميته مسابقات كنفدراسيون واليبال آسيا AVC
5. آقاي دكتر خسرو ابراهيم ـ مدرس FIVB براي تدريس در كلاسهاي مربيگري بين المللي.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت: hasan119
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image