جستجو در محصولات

گالري پروژه هاي افتر افکت
گالري پروژه هاي PSD
جستجو در محصولات


ايمن نيوز در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
تبليغ بانک ها در صفحات
.. سيستم ارسال پيامک ..
وب سرويس رايگان
سيستم آرشيو اسناد
-(63 Body)  Print

در دنياي امروز اسناد و مدارک از چنان اهميتي برخوردار شده اند که "فرهنگ مستندسازي ديجيتال" در سراسر دنيا کاملا پذيرفته شده و در اولويت سياست هاي کاري تمامي سازمان ها ، شرکت ها ، نهادهاي دولتي و غير دولتي قرار گرفته است تا بتوانند در کمترين زمان ممکن و با بيشترين دقت به اهداف خود دست پيدا کنند.

ماژول مديريت اسناد جهت ثبت و نگهداري اسناد اداري شرکت يا سازمان به کار مي رود  و در واقع کارهاي مربوط به بخش دبير خانه را در شرکت انجام مي دهد.

امکانات موجود در سيستم مديريت اسناد :

  • امکان تعريف انواع مختلفي از اسناد مانند : نامه هاي وارده ، نامه هاي صادره، قراردادهاي رسمي (موقت)،پيش فاکتور و صورتحساب هاي رسمي و موقت و ...
  • امکان ثبت اطلاعات مربوط به هر سند مانند : تاريخ  و شماره سند و
  • امکان جستجو در بين اسناد بر اساس تاريخ ثبت و شماره و
  • امکان اضافه کردن فايل نا محدود به هر سند
  • امکان تعريفسطوح محرمانگي براي هر نوع سند
  • اعلام اخطار در مورد ثبت سند تکراري
  • ارجاع اسناد به کاربران ديگر و يا گروهي از کاربران
  • پشتيبان گيري از فايل ها
  • پشتيبان گيري از فايل ها با داشتن backup هوشمند براي هر بانک
  • ...