تعهد وزارت ارتباطات براي توسعه اينترنت در برنامه پنجم توسعه
Date:1390/5/19 Visitor: 881
موبنا- رييس كميته مخابرات مجلس اعلام كرد: وزارت ارتباطات برخي از تعهدات را در زمينه توسعه شبكه اينترنت براي خود در نظر گرفته است كه ارتباطي به برنامه چهارم توسعه ندارد.

علي مطهري با بيان اينكه در برنامه چهارم توسعه اهداف و برنامه‌هايي براي شبكه اينترنت و ايجاد زيرساخت‌هاي مرتبط با آن در نظر گرفته نشده بود، اظهار داشت: برنامه و اهداف بلندمدتي براي ساماندهي وضعيت شبكه اينترنت در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است.وي گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برخي موارد به وظايف پيش‌بيني شده خود در برنامه چهارم عمل كرده و مطابق با برنامه پيش رفته؛ اما در برخي موارد نيز تاخيراتي داشته است.در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم و ماده 49 آن، مقرر شد كه ميزان پهناي باند اينترنت و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.