كشف چند مورد موبايل از كنكوريها
Date:1390/4/11 Visitor: 583

معاون فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به گزارش هاي ارايه شده درباره سلامت كنكور 90 گفت: آزمون هاي روز گذشته در سلامت كامل برگزار شد و تنها چند مورد موبايل از داوطلبان گرفته شده است.
ابراهيم خدايي در گفتگو با مهر افزود: بر اساس گزارشهاي رسيده به سازمان سنجش درباره سلامت آزمون هاي گروه علوم رياضي و فني و گروه هنر اين آزمونها در سلامت كامل برگزار شده اند.
وي افزود: در شهر برخوار و ميمه چند داوطلب به دليل ترافيك به محل حوزه امتحاني حدود 6 دقيقه دير رسيده بودند كه مسوولان حوزه پس از استعلام از سازمان سنجش، با ورود اين داوطلبان موافقت كرده و در نهايت فرصت كافي نيز به آنها براي آزمون داده شد.
خدايي يادآور شد: چند مورد دريافت موبايل از داوطلبان توسط عوامل حراست گزارش شده بود اما مشكلي در فرآيند آزمون به وجود نيامده است.