اپوزيسيون ديگر حال تظاهرات از پشت كامپيوتر را هم ندارد! (خبر ويژه)
Date:1390/3/28 Visitor: 955

يك نويسنده آمريكايي كه نقش فعالي در حمايت از جريان فتنه در ايران داشته است، اعتراف كرد كه هواداران جريان فتنه در ايران بسيار كم شمارند و همان عده قليل هم ترجيح مي دهند به جاي حضور در خيابان درون خانه هايشان بنشينند و مبارزه فيس بوكي بكنند.
توماس اردبرينگ خبرنگار روزنامه واشينگتن پست كه ظاهرا در تهران به سر مي برد، در سرمقاله شماره 24 خرداد اين روزنامه نوشت: «معترضان در ايران پايگاههاي اجتماعي از قبيل فيس بوك را به تظاهرات خياباني ترجيح مي دهند. دو سال قبل فعالان ايراني از پايگاههاي اينترنتي رسانه هاي اجتماعي به عنوان موتورهاي سازمان دهي تظاهرات ضد دولتي استفاده كردند. اما اكنون فعالان مي گويندآزادي هاي بي حد و حصر موجود در اينترنت در واقع به منزله انحراف از ابراز مخالفت در جهان واقعي است. به جاي راهپيمايي در خيابانها، همان اپوزيسيون، سرگرم بازي هاي اينترنتي از قبيل فارم ويل و عكس هاي ارسالي توسط دوستانشانند و بحث هاي سياسي شان را به پايگاههاي رسانه هاي اجتماعي از قبيل فيس بوك محدود مي كنند كه ابراز نارضايتي از طريق ان كم خطرتر است».
اردبرينگ در بخش ديگري از مقاله خود مي نويسد: «بسياري مي گويند تصاوير و مطالبي كه در رسانه هاي اجتماعي در ايران منتشر مي شود، نشان مي دهد زندگي كساني كه بخش عمده اعتراضات 2009 را در ايران تشكيل دادند هنوز راحت تر ا زآن است كه بخواهند آن را با اعتراضاتي از نوع تظاهرات براندازي، به خطر اندازند».
اردبرينگ كه از مشاوران دولت اوباما در امور ايران هم هست، در حالي از روي آوردن جريان فتنه در ايران به فضاي مجازي به عنوان «انحراف» ياد مي كند، كه دولت امريكا اخيرا ادعا مي كند تلاش هاي وسيعي را براي گسترش اينترنت در كشورهايي مانند ايران آغاز كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز روز چهارشنبه گذشته خبر داد كه دولت آمريكا يك پروژه 70 ميليون دلاري به نام چمدان را كليد زده كه هدف از آن ارسال اينترنت مجاني به ايران از طريق تلفن هاي همراه و وسايلي شبيه به آن است. كارشناسان اين خبر را بيشتر يك پروژه تبليغاتي ارزيابي كردندكه هيلاري كلينتون براي جبران ناكامي هاي آمريكا در قبال تحولات منطقه راه انداخته و ضمنا تاكيد كردند كه ايران كه پيش از اين پروژه هايي پيچيده تر از اين هم را خنثي كرده در مبارزه با پروژه چمدان كار سختي در پيش نخواهد داشت.
يادداشت واشينگتن پست در آستانه روزهاي 22 و 25 خرداد در ايران منتشر شد. روزهايي كه ناظران مي گويند هواداران جريان فتنه در داخل و خارج از ايران حال و حوصله تظاهرات فيس بوكي را هم در آن نداشتند.